Nápověda:Jak psát odborný text

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

.

Postup při psaní odborného textu[1] - obecné zásady využitelné při psaní:

Krok 1 - Čtení pro psaní[editovat | editovat zdroj]

Metoda čtení při shromažďování informací v oblasti, o které chcete psát, se liší od metody čtení při studiu.

V kterémkoli oboru musíte rozumět širšímu kontextu problému, o který se zajímáte. V oblasti životního prostředí čtěte texty, které poskytují různé disciplinární pohledy na jeden problém. Při četbě se soustřeďte na základní pojmy a principy v rámci různých disciplin.

Pro lepší pochopení své četby si projděte náš manuál pro čtení.

 • můžete analyzovat čtený text - napsat shrnutí každého bodu na okraji stránky;
 • pak si můžete napsat i krátký souhrn celého textu.

Krok 2 - Předběžné psaní[editovat | editovat zdroj]

Nahoďte si své vlastní představy o celém širokém tématu a pokuste se identifikovat užší okruh vlastního zájmu v této oblasti.                

Použijte techniky předběžného psaní pokud si nejste jisti, jak s tímto brainstormingem začít.

Krok 3 - Práce se zdroji[editovat | editovat zdroj]

V této fázi je třeba se v oblasti vašeho zájmu zorientovat, a shrnout, vyhodnotit, co jiní odborníci o tématu již napsali.                
 • Měli byste začít s rešerší literatury.
 • Napište si anotace svých zdrojů dříve, než začnete rozvíjet vlastní představy - tyto anotace vám pak pomohou s psaním!
 • Tyto své poznámky můžete použít v úvodu, nebo s nimi pracovat v analytické části textu.

Krok 4 - Výběr vašeho "výzkumného problému"[editovat | editovat zdroj]

Téma, o kterém budete psát, je třeba specifikovat - zaměřit se na konkrétní problém, který lze v textu (v rámci jeho žánru a rozsahu) popsat či vyřešit. Je třeba mít na paměti, že i když půjde o problém interdisciplinární, vaše argumentace bude vedena v určitém konkrétním oboru či diskursu (ekonomie, sociologie, ...) - pojmy, metoda výkladu atd., které používáte, musí být součástí těchto oborů.

"Výzkumná otázka"[editovat | editovat zdroj]

Specifikujte problém, o který se zajímáte, a formulujte svou "výzkumnou" otázku.                
 • Problém, který se chystáte zkoumat, pojmenujte - navrhněte název svého příštího textu a rozveďte je ve stručn anotaci.
  • Volba názvu pro váš text je důležitá: jasně vymezený název vám pomůže zorganizovat si vlastní proces psaní, usnadní jej. Nevhodný název, který je příliš široký nebo nejasný, se pak odrazí i ve způsobu práce na tématu.
 • Založte si vlastní stránku s "vaším výzkumným tématem" a pokračujte v práci na vašem článku přímo tam.
 • Svou otázku můžete prozatím napsat přímo pod nadpis a jeho anotaci.
 • V dalším postupu použijete praktické rady a doporučení.

Hypotéza[editovat | editovat zdroj]

 "Hypotézu lze obvykle vyjádřit jednou větou, - tato jedna věta ovládá a strukturuje celou argumentaci, a potvrzuje se jí." [2].                
 • Jaký je vztah mezi výzkumnou otázkou a hypotézou? Vaše výzkumná otázka musí být "zodpovězena" - a hypotéza je právě tato potenciální "odpověď". Může existovat několik možných odpovědí na Vaši otázku, z nich ale musíte zvolit jednu, která zaměří váš výzkum.
 • Vaše hypotéza je to, co se svým textem pokoušíte "prokázat". Během minulých etap práce jste stavěli na svých vlastních názorech, a posléze prováděli rešerši literatury. Někteří z vás již začali vymezovat svůj výzkumný problém, a nyní tento proces musí být dokončen.
 • Hypotézu prozatím napište pod výzkumnou otázku a měli byste ji vyslovit v úvodní části textu. Vaše závěry pak hypotézu mají potvrdit nebo vyvrátit.

Krok 5 - První verze textu[editovat | editovat zdroj]

Při psaní textu se podívejte se na požadovanou strukturu stránky - pomůže vám strukturovat váš vlastní text.                
 • Můžete začít psát svůj úvod. Ten se pravděpodobně změní poté, co vytvoříte celý článek, ale bude pro vás užitečné v této fázi popsat problém a definovat základní pojmy. Použijte popis dobrého úvodu v on-line materiálech Univerzity Dartmouth[3].
 • Navrhněte "mapu" nebo osnovu svého textu. Mohl by to být jednoduchý popis vaší myšlenky ve formě kroků, kterými ji budete rozvíjet. Jasně vysvětlete východisko svých úvah, postup, jak chcete dospět k závěrům, a možné vyústění tohoto postupu.
 • Dodržujte etické zásady při psaní.

Každý pracuje jinak: můžete začít krátkými anotacemi odstavců v plánovaném "těle" vašeho textu, a poté napsat úvod a pár slov na závěr. To je jen na vás - můžete dokonce měnit tento "pracovní plán" v dalších etapách.

Krok 6 - Rozvíjení textu[editovat | editovat zdroj]

Soustřeďte se na obsah, dbejte na logiku svých argumentů a vytvořte vhodnou strukturu & organizaci částí textu.

V pracovním návrhu textu se ptejte na následující otázky:

 • Je logický?
 • Podporují argumenty moje závěry?
 • Je strukturován s ohledem na použité argumenty? atd.

Pak napište jednotlivé odstavce a poskytněte důkazy pro myšlenky, které obsahují. Budete muset zkontrolovat, zda se udržela vnitřní souvislost textu, hned po dokončení prvního návrhu - jinak by nemusel dávat celkový smysl.

Nakonec se podívejte ještě jednou na váš úvod, a formulujte závěr.                
Napište anotaci nebo abstrakt, podívejte se znovu na název (ještě vyjadřuje jádro vašeho článku?)                
Zlepšete seznam literatury a odkazů.                

Nezapomeňte podepsat svůj text!

Krok 7 - Revize textu[editovat | editovat zdroj]

Viz revize textu: zlepšete svůj text podle kritérií kvality.                
Můžete začít analýzou textu.
Úplně nakonec zlepšete svůj text po stránce jazykové

Uspořádání seznamu literatury[editovat | editovat zdroj]

Odkazy čleňte dle požadované struktury.
Při vytváření seznamu zdrojů a literatury respektujte citační pravidla.

Krok 8 - Recenze, peer review[editovat | editovat zdroj]

Aby byla zaručena kvalita, procházejí texty systémem nezávislého posuzování:

 • v Enviwiki je systém posuzování...
 • dobré články jsou vybírány také ve Wikipedii podle kritérií kvality
 • podstoupit standardní proces posuzování relevantní pro dané publikační médium musí podstoupit kterýkoli jiný odborný text - v rámci recenzního řízením, nebo v procesu peer review . Zahrnují pravidla pro posuzování a hodnocení textů po odborné a formální stránce.

Krok 9 - Publikace (v odborném médiu)[editovat | editovat zdroj]

Work, finish, publish - nejpřesnější definice "výzkumné" práce na jakémkoli problému (a krédo badatele).

Informační cyklus, který začíná vyhledáním dosud známých informačních pramenů na zvolené téma a pokračuje provedením "výzkumu", má být zakončen zveřejněním jeho výsledků v relevantním publikačním médiu.[4]

Prezentace[editovat | editovat zdroj]

Inspirace, jak vyrobit dobrý PowerPoint k určitému tématu, naleznete zde.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DLOUHÁ, J. Postup při psaní odborného textu. Envigogika 2008, III, 1 [online] [cit. 2010-02-23] Dostupné z www < http://www.envigogika.cuni.cz/navody/postup-pri-psani-odborneho-textu_cs> ISSN: 1802-3061
 2. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. Dartmouth Writing Program [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/materials/student/ac_paper/develop.shtml
 3. Institute for Writing and Rhetoric, Dartmouth College. [online] [2010-02-22] Available from: http://www.dartmouth.edu/~writing/index.html
 4. KWAN, Choi. How tu Publish in Top Journals [online]. 1998-2002 , Updated, March 7, 2002 [cit. 2007-12-27]. Dostupný z WWW: <http://www.roie.org/howi.htm>.

.