Nápověda:Manuál pro čtení

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Před tím, než začneme psát, je třeba rozvíjet dvě velmi důležité dovednosti: kritické myšlení a kritické čtení.

Kritické myšlení a čtení[editovat | editovat zdroj]

Kritické myšlení neznamená, že k tématu přistoupíte útočně nebo s kritikou - je to intelektuální proces myšlení, kdy pečlivě a jasně vážíte různé perspektivy, a hledáte důvody nebo důkazy na podporu argumentů, které používáte.

Každý čte jinak: rychle nebo pomalu, někdo přemýšlí o tom, co čte, zatímco jiní jdou dál, přemýšlejí později, nebo dokonce nepřemýšlejí vůbec! Níže uvedené pokyny a materiály poskytnout návody a tipy, jak číst "aktivně" a efektivně. To si musíte říci předem, za jakým účelem čtete, a v průběhu čtení si klást otázky, zaznamenávat své nápady a připomínky atd. Tato strategie vám zajistí, že opravdu co nejlépe využijete čas, který strávíte čtením pro vaše studium nebo odbornou práci.

Metoda čtení[editovat | editovat zdroj]

pokud by měla být skutečně účinná, je třeba volit různé způsoby čtení:

  • Čtení pro zapamatování - soustředit se na to, co je třeba vědět (pro zapamatování určitých faktů)
  • To je odlišné od čtení pro psaní textu na vybrané téma - tam je potřeba pochopit, jak jsou argumenty postaveny a k čemu směřují.

Kritické čtení je klíčové pro pochopení interdisciplinárních souvislostí různých vědních oborů. Tato dovednost je nutná i pro aktivní zapojení do řešení problému - musíte si vždy ujasnit, zda teoretické analýzy nebo jejich praktické využití jsou v souladu s vaším osobním přesvědčením a pohledem na svět.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Online manuály pro čtení (a psaní)[editovat | editovat zdroj]

Koncept Čtením a psaním ke kritickému myšlení[editovat | editovat zdroj]

je založen na teorii aktivního učení a pedagogického konstruktivismu. Cílem vzdělávacího procesu podle těchto teorií je nejen poskytnout studentům znalosti (a poté je zase požadovat), ale také rozvíjet schopnosti potřebné pro samostatnou tvůrčí činnost v procesu poznání.

"Třífázový cyklus učení"[editovat | editovat zdroj]

poskytuje základní rámec pro učení, podporuje vlastní úsudek studentů. V první fázi jsou studenti vyzváni, aby si připomněli své předběžné znalosti o daném tématu a uvědomili si, co je na něm zajímá. Pak přijde druhá fáze, ve které studenti zůstávají aktivní - ptají se, zkoumají téma a vážně jej studují z poskytnutých zdrojů. Třetí fáze je "reflexe" - studenti mají srovnat to, co se naučili, se svými předchozími znalostmi.

Podle těchto fází se model učení nazývá E - U - R

  • Evokace - studenti si uvědomí, co už vědí o zvoleném tématu nebo co si o něm myslí; zároveň by měli být také schopni formulovat své otázky o těch oblastech či tématech, jež pokládají za nejednoznačná, na které by chtěli najít odpovědi v následujících etapách.
  • Uvědomění si významu - konfrontace studentovy původní představy o tématu s poskytnutými zdroji informací.
  • Reflexe - studenti re-formulují své představy o tématu s ohledem na nově získané informace a na základě diskuse s kolegy; plně si uvědomí, co se naučili, jsou schopni jít dál (za toto naučené), a přispět k tématu svým vlastním způsobem.

Další odkazy pro E - U - R model[editovat | editovat zdroj]

  • ct-net.net/ct_about Čtení a psaní pro kritické myšlení (nefungující odkaz)
  • ct-net.net/files/_who_phil_pdf1/klooster-tc-p-4-eng.pdf Co je kritické myšlení? (nefungující odkaz)

.