Nápověda:Revize textu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Revize textu má zlepšit jeho kvalitu. Proces psaní není jednorázový, a text prochází několikanásobnými úpravami. Při nich je vždy nutné si položit otázky:

 • Co funguje?
 • Co do do hlavního tématu nepatří, ruší logiku argumentace?

Pak by měly následovat 3 kroky revize:

1. Obsah[editovat | editovat zdroj]

 • Vysvětlili jste, co chcete říci? Proč jste danou oblast zkoumali?
 • Vyjasnili jste, jak vaše informace, závěry, zkoumání zapadají do existujících informací a výzkumů?
 • Poskytli jste všechny detaily potřebné pro porozumění? Zpracovali jste z nich vyplývající závěry?
 • Potvrdili, ukotvili jste svou argumentaci a způsob vyvozování závěrů?

Váš text by měl být "neprůstřelný" pro případnou kritiku, ale také vzbudit zájem čtenářů.

2. Uspořádání[editovat | editovat zdroj]

 • Není potřeba přeorganizovat části práce? Revidovat hlavní myšlenky, aby zvýšila jasnost?
 • Neměli byste přidat nadpisy (dalších úrovní)?
 • Není potřeba něco vypustit? Nebo přidat? Doplnit text, který by jednotlivé části textu vzájemně provázal nebo je uvedl v souvislost s hlavní myšlenkou?

Při revizi upravujte postupně jeden odstavec za druhým, uvažujte o tom, jak se vztahují k problému, který popisujete nebo řešíte. Zamyslete se taky nad efektivitou uspořádání, dělejte si poznámky a ty pak zapracujte do textu. Nakonec doplňte chybějící části, které jsou potřebné pro zvýšení informační hodnoty nebo jasnosti.

3. Koherence[editovat | editovat zdroj]

 • Máte všechny důležité body své práce uvedeny postupně v jednotlivých odstavcích; představuje obsah a dílčí nadpisy jakousi "mapu" hlavních myšlenek?
 • Jsou v textu věty, spojky atd., které zaručují plynulý tok argumentace?
 • Jste konzistentní v rámci jednotlivých podtémat a prvků?
 • Jak zajišťujete návaznost hlavní myšlenky v jednotlivých částech?
 • Jak komentujete závažnost informací a zvláště přímých citací ve vztahu k vašemu tématu/problému?

Zlepšete koherenci textu tím, že užijete jednotný princip organizace, vložením prvků pro přechody mezi částmi, vložením titulků a odkazů na hlavní téma.

Logika uspořádání[editovat | editovat zdroj]

Odstavce

 • Každý je o jednom aspektu popisovaného problému, jasně vyjádřenému v hlavní tezi
 • Všechny věty v odstavci na sebe navazují
 • Také odstavce v každé části textu spolu vzájemně souvisejí, jsou v logickém pořadí

Argumenty

 • Pokrývají všechny aspekty popisovaného či řešeného problému
 • Každý aspekt je adekvátně diskutován
 • Kde je potřeba, jsou uvedeny definice
 • Argumenty jsou rozvíjeny logicky
 • Argumenty jsou přesvědčivé

Stylistické prvky

 • Logické pořadí nadpisů a podnadpisů
 • Text i dílčí myšlenky plynou hladce (dobře se čtou)
 • Styl je stručný a výstižný
 • Jazyk je jasný

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

KU Writing Center : Writing Guide: Research Papers {online}. Lawrence, Kansas, USA : University of Kansas, 2007 {2007-12-27}. WWW: <http://www.writing.ku.edu/students/docs/research.pdf>.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

.