Nápověda:Analýza textu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

.

Postup při analýze obsahu a struktury textu[editovat | editovat zdroj]

V první fázi revize je nejdříve třeba zlepšit obsahovou složku - všimnout si vztahů mezi různými částmi práce, jak se navzájem ovlivňují / podmiňují.

O logickém uspořádání obsahu vypovídá struktura textu. Pro její analýzu si můžete například vytvořit formální obsah textu (seznam všech úrovní nadpisů či kapitol) - ten je zvlášť užitečný v případě, že množství informací nebo poznámek začne značně narůstat. Kromě této „organizační funkce" je vytvoření obsahu užitečné v okamžiku, kdy potřebujete podle struktury znovu zkontrolovat postup při rozvíjení svých myšlenek a argumentů. Možná nyní zjistíte zcela jiné vztahy mezi problémy, než jste předpokládali.

Při druhém čtení k textu přistupujte jako jeho čtenář a posuzovatel; zkontrolujte části práce:

Formální struktura textu[editovat | editovat zdroj]

Obecně má odborný text následující součásti:

Titulek[editovat | editovat zdroj]

 • naznačuje téma,
 • výstižný a přiměřeně dlouhý
 • myslíme na čtenáře, jejich snadnou orientaci
 • má být určen pro vyhledávače (ty, kdo se o vaše téma zajímají – a mohou text případně citovat)
 • má vystihovat podstatu popisovaného problému

U odborných článků (není vhodné pro Enviwiki):

 • měl by upoutat pozornost na nový problém či oblast zkoumání
 • má obsahovat hlavní výsledky či závěry v textu formulované
 • může být formulován i jako otázka,
 • specifické názvy (např. obsahující citace nebo výroky) vhodné nejsou

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Jakou má funkci? Úvodní odstavec má představit hlavní myšlenku nebo oblast zájmu celého textu. Zároveň by měl upoutat pozornost čtenáře a sdělit, proč je zvolené téma důležité.

Jak vypadá dobrý úvod?[editovat | editovat zdroj]

 • Obsahuje základní tezi. V této tezi je vyjádřena hlavní myšlenka celého textu. V dalších odstavcích se jí musíte držet, omezit svou pozornost na tento zvolený problém.
 • Poskytněte nějaké další informace o tématu. Můžete sdělit fakta, použít citace, nebo definice důležitých termínů, které později v textu použijete.

Hlavní odstavce[editovat | editovat zdroj]

Jakou mají funkci?[editovat | editovat zdroj]

Odstavcem se většinou rozumí základní jednotka textu - jsou to "nositelé smyslu". Jestliže jednotlivý odstavec je nekoherentní nebo slabý, celý text nemusí fungovat. Každý odstavec má svou práci, úkol, který by měl plnit. Něco říká, a svá tvrzení něčím dokládá. Žádný odstavec se nemůže bezcílně potulovat textem, a dobré odstavce také spolu vzájemně souvisí.

Hlavní odstavce tvoří podstatnou součást textu. Rozvíjejí hlavní myšlenku.

Jak mají vypadat?[editovat | editovat zdroj]

 • Uvádí hlavní argumenty - každý ve zvláštním odstavci
 • Argument jsou podpořeny fakty, podrobnostmi a příklady
 • Odstavce mají být spojeny do jednolitého textu spojovacími slovy:
  • Pro výčet číslovky (za prvé,...)
  • Pro podporu jinými argumenty: dále, ve vztahu k..., také...
  • Protipříklady: na druhé straně, ...
  • K poukázání na příčinné souvislosti: proto, v důsledku,...

Jako každý dobrý odstavec, má i ten uprostřed textu obsahovat: hlavní myšlenku; věty, které ji podporují a rozvíjejí; a shrnutí nakonec.

Shrnující odstavec[editovat | editovat zdroj]

Jakou má funkci?[editovat | editovat zdroj]

Je závěrem - shrnuje nebo znovu formuluje hlavní myšlenku textu. Ve čtenáři zanechává dojem ukončenosti myšlenek.

Jak má vypadat?[editovat | editovat zdroj]

 • Znovu vyjadřuje důležité argumenty, které podporují hlavní myšlenku
 • Tato základní teze je formulována jinak (poučeně)
 • V odborném textu se cení především vlastní pohled či názor - podpořený argumenty.

Výčet použitých zdrojů[editovat | editovat zdroj]

 • citujeme jen bezprostředně související práce
 • až na výjimky necitujeme vlastní práce
 • odkaz na literaturu maximálně přesný
 • norma ISO 690

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Další odkazy[editovat | editovat zdroj]

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.

CHÝLA, Roman. Publish, or perish?. Ikaros {online}. 2006, roč. 10., č. 9. {cit. 2007-12-27}. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/3594>. ISSN 1212-5075.

FIŠER, Z.: Proč má smysl učit žáky tvůrčímu psaní? Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Metodický portál www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. On-line verze: http://www.rvp.cz/clanek/198/367.

.