Nápověda:Literární rešerše

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rešerše má představit aktuální stav poznání o dané oblasti a zhodnotit závěry, které učinili jiní badatelé. Pro vypracování rešerše je tedy třeba disponovat následujícími dovednostmi:

 • vyhledávání zdrojů relevantních pro dané téma, jež přinášejí nové informace
 • jejich kritické zhodnocení - rozpoznání jejich kvality a nestrannosti, objektivity

Cíle rešerše[editovat | editovat zdroj]

 • výběr zdrojů má směřovat k podstatě problému a jeho povaze (jde o metodologický, faktický nebo teoretický problém?)
 • má mít přiměřený rozsah, používat vhodné typy zdrojů (časopisy, knihy, elektronické zdroje...)
 • má jít dostatečně do hloubky, přitom by měl být specificky zaměřený (umět vyloučit irelevantní meteriály)
 • má zahrnovat protichůdné názory a studie
 • rešerše by měla sloužit i čtenářům k orientaci v problematice a jejím odborném zpracování

Vyhledávání zdrojů[editovat | editovat zdroj]

Pro vyhledávání zdrojů na internetu doporučujeme používat Google Scholar, neboť poskytuje přístup k článkům, které nejsou k dispozici prostřednictvím knihovního systému vaší univerzity (viz odkazy vedle názvu vyhledaného článku). Existují tzv. "zelené" vyhledávače, jejichž provoz je více přátelský k životnímu prostředí: Ecosia (anglicky, česky) nebo Forestle (v němčině). Lze využít i zdroje, jež jsou k dispozici jinde, např. v databázích oborů [1]

Lze též doporučit Zotero nástroj pro archivaci a pořádání zdrojů – umí automaticky generovat bibliografii v požadovaném formátu. Spolupracuje s Google Scholar velmi dobře (můžete si jej stáhnout zdarma).

Vyhodnocení spolehlivosti zdrojů[editovat | editovat zdroj]

Pro odborný text je nutno ověřovat kvalitu používaných zdrojů - osvědčenými metodami [2] [3] [4] [5] [6] [7].

Využití rešerše[editovat | editovat zdroj]

Ke vyhledaným zdrojům je vhodné vytvořit stručné anotace. Rešerše se v práci objeví jako seznam literatury - argumenty rozvíjené v textu na tyto zdroje odkazují (pokud se vyhnete plagiátorství a při respektování dalších pravidel, je možno citovat přímo z anotací).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Databáze oborů např.: The Bedford Research Room. Disciplines & Professions: Contents. [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.bedfordstmartins.com/researchroom/links/disciplines.asp>
 2. DLOUHÁ, J. Věrohodnost informačních zdrojů. Envigogika 2007, II, 1 [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/247/459> ISSN: 1802-3061.
 3. DLOUHÁ, J. Nevěrohodnost odborného textu. Envigogika 2007, II, 1 [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z www <http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/245/248> ISSN: 1802-3061.
 4. Johns Hopkins University. Evaluating Information Found on the Internet. [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.library.jhu.edu/researchhelp/general/evaluating/index.html>
 5. MENOUŠEK, Jiří. Jak hledat medicínské informace na internetu? : Stručný průvodce, určený nejen odborné zdravotnické veřejnosti. Supplementum 1. Jak zpracovat medicínské informace, získané na internetu? [online]. Zentiva, a.s, 2007 [online] [cit. 2007-12-27]. Dostupné z WWW: <https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/3141_1558.html>. ISSN 1336-4154.
 6. MUNGER, R. Evaluating Online sources. Bedford/St. Martin's. [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://bcs.bedfordstmartins.com/techcomm/content/cat_030/evaluatingsources/1_home.html>
 7. The Bedford Research Room. How to Evaluate Sources. [online] [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.bedfordstmartins.com/researchroom/evaluate/>

.