Indikátory dosažení kompetencí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kompetence Způsob ověření Indikátor
1. základní znalosti UR znalostní test; kvalitativní analýza portfolia (textu): demonstrace povědomí o kontextu vlastního tématu bodový zisk z testu; obsah výsledného textu (viz hodnotící tabulky)
2. hodnoty UR, určitý postoj k problému kvalitativní analýza portfolia (textu): demonstrováno v závěrech; kvalitativní analýza diskuze ve fórech silné závěry (viz zaměření v tzv. hodnotící tabulce pro text); kvantita a přesvědčení (viz tzv. hodnotící tabulka pro diskuzi)
3. akční strategie kvalitativní analýza procesu (postup tvorby textu): postup v jednotlivých fázích odborného psaní naplnění každé fáze + vlastní iniciativa
a. volba tématu název + předběžné psaní, které vede k vymezení problému výstižnost (soulad s obsahem); kolikrát a jak byl název a téma v průběhu práce změněn
b. položení (výzkumné) otázky formulované teze specifičnost tezí, zodpověditelnost otázky
c. vyhledání zdrojů samostatná literární rešerše (anotovaná) kvantita a kvalita zdrojů; (výstižnost anotací); specifičnost výběru zdrojů pro daný problém
d. text odpovídající na otázku logika textu, návaznost odstavců anotace odstavců + návaznost
e. silné, podložené závěry závěry mají praktický dopad; argumenty v textu doloženy jednoznačnost, praktický dopad, doloženost
f. schopnost obhájit své stanovisko reakce na peer review změny vlastního textu & jiná reakce na posudek
g. schopnost vyjednávat o společné akci kompilace společného produktu; schopnost vytvářet interdisciplinární přechody komplementarita textů; přesahy mezi texty (hyperlinky)
4. kritické myšlení; komunikace kvalitativní analýza peer review: pochopení různých diskurzů, schopnost objektivního hodnocení dle kritérií kvality peer review (viz proces peer review)
5. spolupráce, komunikace kvalitativní analýza diskuze ve fórech kvalita diskuze (viz tzv. hodnotící tabulka pro diskuzi)
6. učení na základě vlastního projektu (self-directed learning) bodové hodnocení etap: postup v jednotlivých fázích kurzu, návaznost včasnost a preciznost odevzdání úkolů; kvalita a kvantita komunikace s učitelem
7. odborné psaní včetně splnění obsahových a formálních náležitostí kvalitativní analýza portfolia (textu): formální hlediska odborného textu viz formální aspekty v tzv. hodnotících tabulkách
8. ICT dovednosti včetně prezentace ve vhodném médiu kvalitativní analýza portfolia (textu): vizuální podoba požadovaných produktů; analýza příspěvků ve fórech: deklarované těžkosti a obtížnost (v závěrečném hodnocení) využití různých prostředků (obrázky, poznámky v textu); počet dotazů na technické problémy; hodnocení v závěrečném dotazníku


.