Nápověda:Hodnotící tabulka pro text

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro hodnocení kvality textů různých žánrů - příklad (pro specifické potřeby lze kritéria nastavit jinak, např. "relevance pro praxi" je vhodné kritérium pro environmentální problematiku, v jiných oborech může být irelevantní).

Kritéria/míra naplnění max bodů: 10 max bodů: 5 bodů: 0 Hodnocení
Obsah kvalita zdrojů & podložená argumentace: text demostruje znalosti, poskytuje reálné (měřitelné) informace; v detailech hlubší než zřejmé či předvídatelné; argumenty založeny na spolehlivých zdrojích, vyhledaných specificky pro účaly "výzkumu"; představeny relevantní teorie nebo statistická data nedostatečné informace; detaily víceméně předvídatelné; někdy spolehlivé, jindy jsou argumenty účelově dezintepretovány informace omezené, opakované, text neposkytuje specifické nebo originální detaily; autor se pouze pokouší "prodat" myšlenky nebo vlastní názory
Kontext široký kontext & zachycena podstata problému: problémy pochopeny ve vzájemných souvislostech, provázanost s podobnými tématy, specifické informace "sedí" do celkového obrazu; ukázány skryté příčiny popisovaných fenoménů úzký kontext: problematika není provázána, prezentována náhodná fakta; specifické informace jsou mimo kontext
Relevance pro praxi kombinuje obecné, teoretické znalosti a globální jevy s praktickými důsledky s lokálním kontextem: ukazuje konkrétní příklady a vyvozuje praktické závěry teoretické/praktické znalosti a globální/lokální perspektiva nejsou dostatečně vyváženy psáno hlavně z globální nebo převážně z lokální perspektivy; příklady z praxe versus zobecnění nesedí; není relevantní pro praxi
Zaměření silné závěry: jasné hodnoty za tématem; hlavní problém identifikován a diskutován (analyzován); zužující se téma -> ústí do praktických závěrů (na konci procesu psaní) několik témat s +- jasnými prioritami; text někdy zaměřen na méně podstatné problémy a zanebává podstatné souvislosti hodnotová orientace neurčitá; více témat s nejasnou prioritou; slabé nebo zcela nepraktické závěry
Jasnost logická struktura textu: myšlenky jasné, (každý) odstavec vypovídá o zvláštním tématu; detaily podporují hlavní myšlenku, prvky a detaily na správném místě myšlenky & zaměření (každého) odstavce by mělo být určitější; detaily by měly být umístěny ve správném kontextu (jiných prvků a hlavní myšlenky) myšlenky neurčité, zdají se být zpřeházené, zmatené a nesouvisející; struktura nelogická; detaily "nepasují" s hlavní myšlenkou
Kritický přístup vyvážený text: protichůdné názory prezentovány prosazována jednostranná ideologie
Odpovědnost etika (psaní a copyright) & délka (text): proces psaní vychází z etických zásad; naprůměrný čas věnovaný práci etické principy psaní neuspokojivě naplňovány & čas nebo pozornost věnované psaní nedostatečné
Individuální vklad & převzetí rizika iniciativa při výzkumu problému: originalita tématu, samostatná, nezávislá práce se zdroji nějaké nové perspektivy, ale některé se opakují, nedostatečná iniciativa popis problémů nepřináší žádné nové perspektivy; závěry nejsou originální; nedostatečné zdroje
Formální hlediska respektován akademický žánr: dostatečná délka odstavců, vhodné nadpisy různých úrovní, zdroje vhodně citovány v textu a v seznamu literatury – citační formát respektován nejasný žánr a struktura, citace +/- OK pomíchaný žánr, nedostatečné členění a nadpisy různých úrovní, zdroje nedostatečně citovány v textu, citační formát nesprávný
Reakce na peer review recenzentovy poznámky respetovány plně – nebo vynechány jen ty, které nejsou relevantní – v tom případě je poskytnuto vysvětlení v diskuzi recenzentovy poznámky nerespektovány
Celkem (bodů) max 100


.