Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je e-learning?

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pojem e-learning není přesně vymezen. V nejširší definici se pojmem e-learningem rozumí jakýkoli vzdělávací proces, v rámci nějž jsou využívány informačně komunikační technologie (tedy i např. distribuce textů na CD, či vzdělávací pořady v televizi)[1]. Nejčastěji používanou formou e-learningu je blended learning, při kterém je využívana kombinace klasické prezenční výuky a výuky distanční s využitím e-learningových nástrojů. (Jančařík)

Pro využití e-learningových forem výuky existují nejrůznější důvody. Nejnovější výzkumy ukazují, že e-learning neznamená redukci klasických pedagogických cílů (předpokladů); často naopak vzrůstá interakce mezi studenty a učiteli i mezi studenty navzájem, stoupá důraz na kritické myšlení a zvyšuje se také spokojenost s tímto typem výuky u studentů.[2] Zařazení e-learningu u studentů předpokládá (a rozvíjí) informační gramotnost.

Rozvoj moderních technologií výrazným způsobem rozšiřuje spektrum nástrojů pro e-learning, které lze používat ke specifickým účelům. Je proto patrná snaha v definici pojmu e-learning odlišit, jak intenzivně jsou moderní technologie při tvorbě materiálů využity (Jančařík & Novotná 2009). Kvalitní e-learningový materiál se dnes již nemůže omezit pouze na digitalizaci výukových textů.

Elektronické prostředí a nástroje pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Způsob využití elektronického prostředí a specifických nástrojů pro výuku formou e-learningu těsně souvisí s designem e-learningového kurzu. Technické možnosti jsou následující:

References[editovat | editovat zdroj]

  1. Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2009, s. 66
  2. Peltier, J. W., Schibrowsky, J. A., & Drago, W. (2007). The Interdependence of the Factors Influencing the Perceived Quality of the Online Learning Experience: A causal model. Journal of Marketing Education, 29(2), 140-153.

.