Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je e-learning?/Důvody pro využití e-learningu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Důvody pro volbu e-learningu jako součásti, nebo jako hlavního nástroje výuky mohou být různé. Mezi nejdůležitější faktory, které vedou k využití e-learningu patří:

Dostupnost[editovat | editovat zdroj]

E-learningové nástroje jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Studenti tak mohou uzpůsobit svůj studijní plán zcela svým potřebám a studovat, dle svých časových potřeb a možností.

Efektivita[editovat | editovat zdroj]

Obecně se uvádí, že při studiu e-learningovou formou studenti postupují dvakrát rychleji, než při běžném studiu. Důvodem rychlejší postupu je možnost individuálně si volit rychlost postupu, student není omezován ostatními studenty, ani postupem přednášejícího. Může tak rychleji procházet pasáže, které se mu zdají jednoduché a věnovat více času oblastem, které jsou pro něj složitější.

Nulové náklady na dopravu[editovat | editovat zdroj]

Při využití e-learningových metod výuky odpadají nejen náklady na dopravu účastníků i lektorů, ale snižuje se i dopravou související zatížení životního prostředí a šetří se i čas všech zúčastněných.

Minimální prostorové nároky[editovat | editovat zdroj]

Při využití e-learningu také není nutné zajišťovat prostory, které jsou běžně potřebné pro prezenční výuku.

Jednodušší zpráva kurzu[editovat | editovat zdroj]

Naprostá větší LMS systémů nabízí širokou paletu nástrojů pro tvorbu a administraci e-learningových kurzů. Správa takového kurzu je tak mnohem jednodušší a přehlednější. Což se projevuje v nižších nákladech finančních i časových.

Větší možnosti hodnocení a autoevaluace[editovat | editovat zdroj]

E-learningové nástroje umožňují pomocí nejrůznějších dotazníků, anket a testů velmi podrobně sledovat progres každého ze studentů a poskytovat tak zpětnou vazbu jak studentovi, tak i lektorovi kurzu. Moderní e-learningové systémy automaticky upravují vzdělávací obsah dle aktuálních výsledků studenta.

Jednotnost stylu[editovat | editovat zdroj]

Při běžné výuce má každý vyučující jiný styl předněsu a jiné nároky na studenty. U každého kurzu tak musí student věnovat část času a energie na seznámení se se stylem přednášejícího a jeho požadavky. Při vytváření kurzů v jednotném prostředí LMS systému tyto problémy z velké časti odpadají, protože všechny materiály i výstupní požadavky jsou prezentovány jednotnou formou.

Individuální přístup[editovat | editovat zdroj]

E-learningové nástroje umožňují každému studentovi volit vlastní trajektorii studia a to nejen co do časové posloupnosti, ale stále častěji i co do výběru témat a hloubky probíraného tématu. V některých případech je již obsah kurzu automaticky upravován dle aktuálních potřeb a preferencí studenta.