Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je e-learning?/E-learningové nástroje

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro učení v oblasti EV a VUR ve virtuálním prostředí existují různé možnosti využití rozmanitých prvků dostupných online: je přitom vhodné využívat těch, které působí autenticky, jsou virtuálnímu prostředí vlastní (nesimulují živé aktivity, jako např. videozáznamy přednášek aj.). V případě plného využití příležitostí k učení, které internet nabízí, je třeba především upřednostnit jeho interaktivní možnosti.

Plné spektrum e-learningových nástrojů je nesmírně široké, a při distanční výuce s využitím e-learningu je možné využívat:

 • Nástroje pro distribuci multimediálních vzdělávacích materiálů (např. prezentace a texty s odkazy, animované sekvence, video snímky, včetně nástrojů interaktivních (např. flash aplikace).
 • Nástroje pro testování a automaticky řízené přidělování vzdělávacích materiálů na základě výsledků testů.
 • Nástroje pro asynchronní komunikaci (např. diskuzní fóra, blogy, e-mail), včetně využití komunikace s virtuálním lektorem.
 • Nástroje kolaborativní práci (např. wiki a další nástroje pro sdílení obsahu).
 • Nástroje pro synchroní komunikaci (např. skype, chat, video a audio konference, sdílení pracovních ploch).

Tyto nástroje jsou zpravidla integrovány v rámci jedné platformy – LMS (Learning Management System). LMS systémy zpravidla nabízí:

 • Autorské nástroje k vytváření výukových kurzů a objektů
 • Úložiště výukového obsahu
 • Komunikační nástroje
 • Nástroje pro testování a přezkušování žáků
 • Nástroje pro evidenci hodnocení žáků

Současně však řeší i administrativní otázky spojené s širším nasazení e-learningových materiálů při výuce:

 • Evidenci a správu studentů
 • Správu přístupových práv
 • Evidenci a správu kurzů
 • Katalog výukových kurzů a objektů
 • Správu studijních plánů

Koncovým zařízením, prostřednictvím nějž student k vzdělávacím materiálům a dalším nástrojům přistupuje, již není klasický počítač, ale zařízení mobilní – inteligentní telefon, PDA či tablet. V takovém případě mluvíme o m-learningu. Vzhledem k stále narůstající oblibě těchto zařízení je vhodné při vytváření vzdělávacího obsahu a použití dalších nástrojů zohlednit i možnost jejich využití.