Povinnosti podnikatele vyplývající z legislativy ŽP

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí[editovat | editovat zdroj]

EIA[editovat | editovat zdroj]

SEA[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování[editovat | editovat zdroj]

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control Cílem zákona je omezit znečišťování vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze č.1 a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Pro podnikatele vyplývá ze zákona zejména povinnost zajištění a řízení provozu podle podmínek integrovaného povolení, ohlašovací povinnost a s ní spojené vedení evidence podkladů.

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování

www.ippc.cz