Pojištění v dopravě

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pojištění představuje základní nástroj internalizace dopravních nehod. Internalizace je o to účinnější, pokud je pojistný systém postaven na diferencovaných pojistných prémiích s větší bonifikací za bezpečný provoz a naopak penalizaci řidičů s nehodami.

Podle Bílé knihy ES „Ke správnému a efektivnímu oceňování výkonu v dopravě“ by měl pojišťovací systém zajistit, aby pojistné závazky kryly plné náklady nehody a aby byly prémie diferencovány, jak jen je možno:

  • stažením podpory úhrady dopravních nehod, které v současné době vyplácejí vlády a společnosti, a ponechat, aby pravdivé a celkové náklady nesla řidičská veřejnost,
  • přizpůsobením nákladů pojištění výši rizika. Odpovědné chování řidiče by mělo být odměňováno, a naopak zavedena škála poplatků při přestupku, nejlépe spojená s bodovacím systémem řidičského oprávnění.

Individuální uživatelé by takto dostávali přímé finanční podněty a sami by se rozhodli o snížení rizika nehod způsobem, jaký považují za správný (přejitím na jiné druhy dopravy, bezpečnější jízdou, atd.).

Zvláštní kombinaci pojištění a kilometrického zpoplatnění představuje tzv. PAYD (Pay-As-You-Drive Insurance), pojištění vozidla s pohyblivou výší pojistného dle ujetých kilometrů. Zavedení PAYD je motivováno cílem snížit ujeté kilometry (a tím nepřímo i spotřebu paliva) především u vysoce rizikových řidičů. Na rozdíl od daně z paliv však nezvyšuje palivovou efektivitu. Pojišťovny by nevybíraly pojistné v podobě ročních fixních plateb, ale pojistné by variovalo v závislosti na ujetých kilometrech převážený rizikovým faktorem řidiče (ten se liší podle věku, nehodovosti řidiče a regionu).

Tento typ pojištění existuje v různých podobách v USA, Velké Británii, Izraeli, Jihoafrické republice, Nizozemí, Itálii a dalších zemích. Například izraelská pojišťovna Aryeh (http://www.aryeh.co.il) nabízí PAYD pojištění, kdy pojistné se platí měsíčně v závislosti na ujetých kilometrech. Data o ujeté vzdálenosti jsou sbírány malými bezdrátovými vysílači ve vozidlech a přijímači na čerpacích stanicích PAZ (největší benzínová společnost v Izraeli). Tento typ automatického placení již má nainstalováno cca 200 tis. vozidel (okolo 15 % všech vozidel, z nich je velká část firemních a vládních vozů).

Podobně v Nizozemí působící největší pojišťovna Polic Direct (http://www.polisdirect.nl) začala nabízet jejich kilometrické pojištění v listopadu 2004. Pojistné je počítáno tak, že je běžné pojistné vyděleno stanoveným maximálním počtem ročních kilometrů, takže ti motoristé, kteří aktuálně platí 500 Euro, by za 20 tis. km zaplatili 0,025 Euro. Účastníci platí zálohové pojistné, které činí 90 % výše jejich běžného pojistného, tudíž pro případ 500 Euro je to 450 Euro. Na konci stanoveného období může motorista získat zpět až 50 % pojistného v případě, že ujel méně, a naopak zaplatit navíc až 50 % pojistného v případě, že ujel více, než bylo stanovené maximum. Data o ujetých kilometrech jsou získány během kontrol vozidla, a zaznamenávány v národní databázi vozidel. Účastníci tohoto systému musí mít alespoň 24 let, mít automobil v ceně nižší než 42 tis. Euro a ujet méně než 40 tis. km ročně.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Pojištění v dopravě - dopady