Energetika

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Energii využívají všechny podniky, domácnosti a další ke svému chodu. Existuje mnoho druhů energií, ze kterých podniky volí tu, která je pro ně nejefektivnější. Neměl by se však opomíjet ekologický aspekt – tzn. že by se měla volit vhodná kombinace mezi efektivností a šetrností k životnímu prostředí.

V České republice jsou hlavním zdrojem elektrické energie fosilní paliva tj. převažují tepelné elektrárny, v nichž jde především o spalování uhlí. Tento typ energie však představuje vysokou zátěž pro životní prostředí – především spalování ovlivňuje kvalitu ovzduší a může přispívat i ke změnám globálního klimatu; těžba pak představuje zásahy do podoby krajiny.. Na druhém místě je v ČR zastoupena jaderná energie, jejíž vliv na kvalitu ovzduší je menší, objevují se však obtíže s likvidací radioaktivního odpadu.

Obnovitelné zdroje, ekologicky nejšetrnější typ energie, představují nepatrný podíl energie. Tyto zdroje – například větrné, geotermální, vodní elektrárny či spalování biomasy a fotofoltaické elektrárny – především nejsou původci škodlivých exhalací, výroba energie z nich však bývá kolísavá a nepředvídatelná.

Energetické zdroje[editovat | editovat zdroj]

Jedná se zejména o výrobu elektrické energie v elektrárnách, ale také o těžbu, distribuci a využití uhlí, ropy, zemního plynu, jaderného paliva či dřeva. Dále se může jednat o výrobu a zpracování propanbutanu nebo o využití energie vody, větru, přílivu, odlivu či energie geotermální.

Témata[editovat | editovat zdroj]

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Čtení z časopisu Bedrník, téma Nízkoenergetická architektura

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • Zelená energie je elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů – z vody, větru, slunce nebo biomasy
 • EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje energie: Portál Energetika.Informace o energetice v přehledné a snadno dosažitelné podobě, jak laické tak odborné veřejnosti.
  • publikace doporučené od odborníků
  • sekce Energoblog, kde každý může komentovat odborné články,
  • sekci Užitečné – výpočetní nástroje jsou k dispozici on-line verze výpočetních nástrojů Náklady na vytápění, Bilance III, HESTIA 2-0, Emise III.
  • Program Bilance III je určen pro modelování potřeby energie budov v závislosti na stavebních konstrukcích, technickém zařízení budov a instalovaných spotřebičích. Zároveň slouží k ekonomickému vyhodnocení provozu podle tarifů dodavatelů plynu a elektrické energie
  • Interaktivní výpočetní nástroj HESTIA 2-0 umožňuje uživatelům si zjednodušeným způsobem spočítat tepelné ztráty budovy (jejíž parametry si do programu sám zadá), spotřebu tepla, náklady na energie apod.
  • Internetový projekt Emise III on-line spočítá a porovná emise vašich variant podle způsobu vytápění a zdroje energie.
 • Časopis Životné prostredie: Energeticke zdroje rok 1996 - cislo 2
 • Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie - výňatek.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]