Alternativní energie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Témata[editovat | editovat zdroj]

  • Energetické alternativy - informace o všech obnovitelných zdrojích energie (tj. o energii Slunce, biomasy, vody, větru, zemského pláště i okolního prostředí), o jejich potenciálu v ČR, o současné úrovni a technických možnostech jejich využívání, dále o netradičních zdrojích jako jsou tepelná čerpadla a kogenerační jednotky a v neposlední řadě o možnostech různých metod úspor energie. Blok v podsektoru OSTATNÍ objasňuje roli územních energetických koncepcí a je doplněn informacemi např. pojednáními o trendech nízkoenergetického stavění, zajímavých přístupech a akcích na poli energetických alternativ.
  • Bioplynová stanice
  • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Biopaliva na české Wikipedii.
  • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Biomasa na české Wikipedii.

Příklady pro výuku[editovat | editovat zdroj]

CD Zelená energie, Liga energetických alternativ - vše HLAVNÍ o obnovitelných zdrojích energie a jejích úsporách v kostce.

Obsah[editovat | editovat zdroj]

  • Projekty v praxi - Sektor nabízí pro uvedené obnovitelné i alternativní zdroje příklady instalací, a to z ČR, příp. ze zahraničí. Nechybějí ani vybrané příklady nízkoenergetických či pasivních domů, protože úspory energie i využití obnovitelných zdrojů zde logicky bývají uplatněny provázaně, v širších souvislostech a často velmi nápaditě.
  • Právo a instituce - Pasáž přináší výčet rozhodujících politických, energetických, ekologických i navazujících dokumentů a norem souvisejících s obnovitelnými zdroji a úsporami energie, a to jak v ČR, tak v EU. Nabízí vesměs tři možnosti, jak s nimi pracovat: v plném znění (na jehož internetovou adresu hypertextově odkazujeme), s využitím komentáře obsahu dokumentu nebo formou práce s vybranými klíčovými pasážemi.
  • Financování - Pro mnohé zcela klíčový sektor nabízí přehled zdrojů možných podpor těchto projektů, jak ze strany státních i nestátních institucí v ČR, tak ze strany organizací v EU. Je připojen i výčet komerčních možností financování, včetně tzv. financování třetí stranou, resp. financování úsporných opatření právě z výnosu energetických úspor.
  • Kontakty - Tato část CD nabízí spojení na všechny organizace, které přispěly ke zrodu tohoto produktu, a zejména databanku vybraných výrobních a expertních firem i nevládních neziskových organizací působících v "oboru". Připojen je i adresář poradenských středisek sítě EKIS České energetické agentury a doplňující přehled některých našich i zahraničních webových stránek z této oblasti.
  • Video - Pod touto hlavičkou najdete 15 virtuálních procházek po zajímavých instalacích či projektech uvedených do života u nás i v zahraničí. V jednom případě jde o 22-minutový videofilm dOhřeje nás biomasa? z produkce LEA (pojednává především o obecních výtopnách spalujících dřevo či slámu), v ostatních se pak na konkrétní místa podíváte prostřednictvím krátkých, cca pětiminutových ukázek z propagačních videofilmů, vesměs z archivů partnerských firem či našeho poradenského střediska.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Alternative energy na anglické Wikipedii.