Diskuse k nápovědě:Delší odborný text

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Doplnit:

A) rozpracujete chybějící pojem a vytvoříte nové heslo v Enviwiki. Jde o žánr krátkého odborného textu; B) již zpracovaný pojem dále využijete ve vlastní analytické studii (jde o žánr delšího odborného textu); C) vypracujete případovou studii navazující na již zpracovaný pojem či heslo.

A) Krátký odborný text - vyberete si chybějící pojem nebo pojem v Enviwiki existující, ale nedostatečně zpracovaný. Další kroky:

 • nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
 • sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou rešerše, která zahrnuje:
  • vymezíte tento pojem;
  • určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
  • zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 • napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).

B) Analytická studie - najdete si svůj "výzkumný" problém a pracujete na něm:

 • vyberte některé již zpracované heslo a vymezíte navazující problematiku, o kterou se zajímáte;
  • vybrané heslo může být jen ve formě krátké definice; neexistuje-li vůbec, můžete si pro svou potřebu heslo založit a stručně jej popsat;
 • začínáte položením výzkumné otázky;
 • následuje opět podrobná rešerše dostupných zdrojů
 • předložíte závěry, ke kterým jste dospěli, a které vaše argumentace podpořila.

C) Zvolíte případovou studii - tedy popíšete, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi:

 • začnete jako v bodě B)
 • nekladete "výzkumnou" otázku, ale ptáte se po praktickém uplatnění vybraného pojmu;
 • provedete rešerši příkladů takového praktického využití nebo budete analyzovat konkrétní případ;
 • závěrem jsou konkrétní doporučení pro praxi.