Portál:Udržitelné podnikání: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 5: Řádek 5:
 
|kateg=[[Kategorie:Wikiportály|Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Udržitelné podnikání| ]]
 
|kateg=[[Kategorie:Wikiportály|Udržitelné podnikání]] [[Kategorie:Udržitelné podnikání| ]]
 
|nadpis1=Strategie a přístupy
 
|nadpis1=Strategie a přístupy
|nadpis6=Právní nástroje
+
|nadpis6=Právní nástroje regulace podnikání
 
|nadpis5=Instituce
 
|nadpis5=Instituce
 
|nadpis2=Dobrovolné nástroje
 
|nadpis2=Dobrovolné nástroje

Verze z 12. 2. 2008, 12:43

Emas.jpg
e

Tento portál by měl sloužit k základní orientaci vztahu podniku a životního prostředí


↓↓↓ Nástroje využívané podniky k ochraně ŽP ↓↓↓
↓↓↓ Nástroje využívané k regulaci podnikání ↓↓↓

Strategie a přístupy

Dobrovolné nástroje

Informační nástroje

Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.

Povinné nástroje: Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:

Integrovaný registr znečišťování - Hodnocení vlivů na životní prostředí

Dobrovolné informační nástroje: Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.

Environmentální politika podniku - Environmentální reporty - Environmentální audit - Environmentální prohlášení - Environmentální účetnictví na podnikové úrovni - Analýza materiálových toků - Environmentální indikátory podnikání - Hodnocení životního cyklu výrobku - Komunikace problémů ŽP

Příklady dobré praxe

Příklady (odjinud) jdou dobrým základem know-how v dané oblasti - postupy, které často nemají zákonné normy, lze sdílet výměnou zkušeností.

Dobrá praxe v podnikání (příklady z ČR) - Seznam nejlepších praktik (konzultační firma)

Instituce

Základním prvkem institucionálních nástrojů jsou instituce státní, které mají velký význam v realizaci a kontrole stanovených cílů v ochraně životního prostředí. Jsou to například:

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, ostatní ministerstva,
  • Česká inspekce životního prostředí, Hlavní hygienik České republiky, Český báňský úřad (územní články - obvodní báňské úřady),
  • výzkumné ústavy,
  • orgány regionální (kraje) a místní samosprávy (obce),
  • akademická obec, neziskové organizace a další

Dále viz:

Právní nástroje regulace podnikání

Tyto nástroje jsou jedním z nejdůležitějších a nejúčinnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Jejich používání je povinné, neboť ho vyžadují příslušné zákony a předpisy.

Normativní nástroje - Právo životního prostředí - Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA - Integrovaná prevence a omezování znečištění - Nejlepší dostupné techniky (BAT) - Pracovní prostředí a zdraví

Ekonomické nástroje

Kategorie

Udržitelné podnikání(5 kat., 4 str.)

Kategorie

Udržitelné podnikání(5 kat., 4 str.)