Čistší produkce

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Čistší produkce je strategie předcházení znečištění působenému určitou výrobou, výrobkem nebo službou a snižování materiálové náročnosti. Je univerzální – lze ji aplikovat na všechna odvětví podnikání – a integrální – sleduje celý cyklus výroby a použití výrobku nebo celý cyklus služby a jejich dopady na všechny složky životního prostředí. Definice UNEP (podle CENIA):

  • „U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje.“
  • „U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití.“

Propagace metodiky čistší produkce je podporován i Ministerstvem životního prostředí ČR, podle usnesení Vlády České republiky č. 165/2000.

Aplikace metodiky čistší produkce může být také definována jako snaha o eticky nezávadné zefektivnění výrobního procesu, při minimalizaci ztrát a odpadů.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Program čistší produkce spadá do aktivit organizace UNEP a to konkrétně Divize pro technologii, průmysl a ekonomii (DTIE – Division of Technology, Industry and Economics).

V současnosti existuje Program národních center čistší produkce, který vznikl jako společný projekt organizací UNEP a UNIDO. V rámci tohoto programu vznikala a dále vznikají národní centra čistší produkce po celém světě, mimo jiné i v ČR.[1]

Témata[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Remtová, K., Sucharovová,D.: Čistší produkce, příručka MŽP ČR, Praha 2003
  • Kotovicová, J. a kol.: Čistší produkce, Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně, 2003, ISBN 80-7157-675-1
  • Amundsen, A.: Omezování vzniku odpadů-čistší produkce, překlad z norského vydání, vydal ENZO v r.1995, ISBN 80-901732-2-5
  • Yacooub, Ali; Johannes Fresner (2006). Half is Enough - An Introduction to Cleaner Production. Beirut, Lebanon: LCPC Press. ISBN 3-9501636-2-X.
  • Fresner, J., Bürki, T., Sittig, H., Ressourceneffizienz in der Produktion -Kosten senken durch Cleaner Production, ISBN 978-3-939707-48-6, Symposion Publishing, 2009
  • Organisation For Economic Co-Operation And Development(OECD)(Hrsg.): Technologies For Cleaner Production And Products- Towards Technological Transformation For Sustainable Development. Paris: OECD, 1995 Google Books
  • Pauli, G., From Deep Ecology to The Blue Economy, 2011, gelesen bei ZERI
  • Schaltegger,S. ; Bennett, M.; Burritt, R. & Jasch, C.: Environmental Management Accounting as a Support for Cleaner Production, in: Schaltegger,S.; Bennett, M.; Burritt, R. & Jasch, C. (Eds): Environmental Management Accounting for Cleaner Production. Dordrecht: Springer, 2008, 3-26