Etika podnikání

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Odpovědnost podniků je na národní úrovni do značné míry regulována právním prostředím, což pro úroveň mezinárodní neplatí. Problémem tak zůstává různá úroveň ochrany životního prostředí v jednotlivých státech. Nadnárodní společnosti, které mají možnost přesouvat svoji výrobu mezi státy, získávají konkurenční výhodu prostě tím, že zejména v rozvojových zemích jsou standardy ochrany životního prostředí, ale také standardy pracovního práva a ochrany pracujících, velmi nízké nebo žádné, což se promítá do nízkých výrobních nákladů produktů vyrobených v těchto zemích.

Některé problémy, jako například vyjádřené v Rozvojových cílech milénia (týkají se například poklesu chudoby nebo přístupu k vodě pro dvě miliardy obyvatel, které dnes strádají jejím nedostatkem) vyžadují adekvátní řešení v dohledné době.