Portál:Doprava a životní prostředí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Emas.jpg
e

Doprava je pro ekonomiku významná nejen jako samostatný sektor, ale i jako „vstup“ v dalších sektorech ekonomiky. Navíc hraje významnou roli v životě každého člověka při pohybu mezi různými místy. Dopravní sektor (výstavba, údržba a použití dopravní infrastruktury a mobilních zařízení – vozidel) přispívá 4–8 % k HDP a 2–4 % k zaměstnanosti v průmyslových zemích[1]. Má velký význam pro mezinárodní i domácí obchod, spotřebu domácností a významně se podílí také na výdajích z veřejných rozpočtů (výstavba a údržba dopravní infrastruktury, dotace do veřejné hromadné dopravy atd.). Zároveň doprava významně ovlivňuje životní prostředí a zdraví obyvatel.


  1. OECD (1998): Indicators for the Integration of Environmental Concerns into Transport policies. Working Group on the State of the Environment. ECMT Resolutions, ENV/EPOC/SE(98)1/FINAL
.

Udržitelná mobilita

Regulace dopravy

Obrázek měsíce

Tram T3.png

Tramvaj Tatra T3

Příklady dobré praxe

  • Dotace do doplňkové infrastruktury (parkovišť pro kola apod.): Vídeň -

Brusel - Bern - Praha

Společenské dopady dopravy

Udržitelná doprava ve městech

Alternativní paliva v dopravě

připravuje se

Zajímavosti

připravuje se