Zdravotní kvalita prostor

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fyziologické i psychické zdravotní problémy mohou být způsobeny budovou a jejím zařízením. Tyto problémy mohou být způsobeny vzduchem v budově, vnitřním prostorem (elektromagnetická pole) a celkovým uspořádáním stěn a objektů v prostoru. Také mohou souviset s oběhy vzduchu a vody uvnitř stavby v rámci klimatizace nebo topení.

Znalosti, pokud se týká zdravotních rizik budov, jsou různé. Mimo to zdravotní předpisy nepokrývají všechna tato rizika, protože souvislosti mezi příčinami a následky mohou být přijaty pouze na základě komplexních epidemiologických studií.

Rizika jsou různá, kancerogenní, toxická, alergenní atd., hierarchicky uspořádána následovně:

 • Rizika uznaná (oxyd uhelnatý, azbest, olovo, radon, bakterie, …);
 • Rizika těžko postihnutelná (mikroorganismy, těkavé organické sloučeniny, formaldehydy,…)
 • Předpokládaná rizika (elektromagnetické vlny)

Důvody zdravotních problémů v budově

Rizika spojená s vybavením a jeho používáním[editovat | editovat zdroj]

 • Zařízení stavby, i pokud je správně udržované, může být zdrojem nebo shromaždištěm znečištění škodlivého pro zdraví obyvatel. Za nezdravý můžeme považovat i jinak nepoškozenou stavbu, pokud:
  • její elektrická zařízení vytvářejí elektromagnetická pole významné intenzity;
  • vnitřní povrchy stěn uvolňují zdraví škodlivé látky, jako např. nátěr obsahující olovo.
 • Nedostatečný úklid nebo údržba stavby a jejích zařízení mohou působit zdraví škodlivé znečištění.
 • Nepohodlí vnitřního prostředí co do teploty a vlhkosti, hluku, zápachu a vizuální nepohodlí mohou být zdrojem zdravotních potíží.
 • Špatné hygienické a zdravotní návyky uživatelů budovy
 • Rizika spojená s materiály a chemickými produkty
  • Rizika spojená s chemickými látkami (především těkavé organické sloučeniny a formaldehyd), které uvolňují některé materiály, jako jsou překližky, tvárnice, konzervanty dřeva, formalínová a jiná lepidla, rozpouštědla barev, laky, podlahové krytiny atd. Tyto chemické látky dráždí pokožku, způsobují dýchací a nervová onemocnění a dokonce i rakoviny. Koncentrace těchto látek je nejvyšší při jejich instalaci, poté rychle klesá.

Řešení zdravotních problémů[editovat | editovat zdroj]

Pro dosažení uspokojivé úrovně zdravotní kvality prostor je třeba, aby vedoucí stavby a architekt měli při plánování uspořádání vnitřních prostor stavby a při plánování jejich možného vybavení na paměti 5 cílů:

 • Vytvoření uspokojivých mimovzdušných charakteristik vnitřního prostředí.
 • Vytvoření hygienických podmínek pro přípravu jídla, osobní hygienu, záchody a praní prádla.
 • Usnadnění úklidu a odstraňování odpadků vznikajících při běžném provozu stavby.
 • Usnadnění zdravotní péče;
 • Usnadnění života a zdravotnické asistence osobám se sníženou schopností (fyzickou, mentální).

Zdroje[editovat | editovat zdroj]