Vliv chemického složení bazénové vody na lidský organizmus

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní chemické složení vody je vodík a kyslík, ale voda v přírodních podmínkách i bazénová voda obsahuje další látky nebo příměsi, které na nás můžou působit pozitivně nebo negativně. V případě mořské, lázeňské a přírodní vody s příměsí minerálů mají pozitivní vliv, např. prokrvení kůže. Na druhou stranu na nás působí negativně v podobě zdravotních potíží, např. v přírodních podmínkách znečištěná voda, sinice, v bazénových podmínkách nevhodná chemická úprava vody. Bazénové vody podléhají hygienické kontrole, ale desinfekční látky mohou působit na kůži a sliznici dráždivě a vyvolávat alergické reakce. Nad hladinou je bezprašné ovzduší, které nemusí být pro nás zdravotně nezávadné, z důvodu nasycených par. (1)

Dle vyhlášky MZ ČR č. 135/2004 Sb. se stanovují hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. Rozděluje bazény s teplotou do 28 °C jako plavecké, s teplotou nad 28 °C jako koupelové, dále bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště. Zvyšuje četnost hygienických rozborů vody u koupelových bazénů z 1 měsíce na 14 dní.

Úprava vody v bazénech je individuální na základě velkosti, návštěvnosti, financí a podle toho jestli se jedná o veřejný nebo soukromý bazén. Nejčastější čištění vody je chlórové, ozonové a jiné. V první řadě je nutné zamezit větším mechanickým nečistotám v průchodu systémem. K tomu slouží filtr instalovaný v cirkulačním okruhu. Ten nečistoty zachytí a odfiltruje.

Úprava ozónem[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška č. 135/2004 Sb., uvádí pouze maximální povolenou koncentraci ozonu, 0,05 mg/l, před vstupem vody do bazénu. Pokud se jedná o bazény pro batolata a kojence, není přítomnost ozonu tolerována. K oxidačním prostředkům patří ozon, který je schopen ničit viry, bakterie a působí i na mikroorganismy, které jsou odolné vůči chlóru. V plynné podobě je toxický, a proto musíme dbát na bezpečnost.

Úprava chlórem[editovat | editovat zdroj]

Chlór má dezinfekční a oxidační účinky. S chlórem zacházíme dle normy ČSN 75 5050 – Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech:

  • mezní hodnota volného chlóru pro dětské plavecké bazény s teplotou do 28 °C je 0,3–0,6 mg/l
  • mezní hodnota volného chlóru pro koupelové a léčebné bazény s teplotou do 32 °C je 0,5–0,8 mg/l
  • mezní hodnota volného chlóru pro koupelové a léčebné bazény s teplotou nad 32 °C je 0,7–1,0 mg/l
  • nejvyšší mezní hodnota vázaného chlóru pro všechny typy bazénů je 0,3 mg/l
  • vhodné pH pro úpravu vody chlórem je 6,9 až 7,1

Je však zvýšit pozornost u vázaného chlóru, který je zdravotně závadný. Vázaný chlor vzniká v bazénech působením chloračního dezinfekčního činidla na organické látky obsažené ve vodě. Reakcí chloru s potem, krémy, kosmetickými přípravky, močí apod. vznikají toxičtější, biologicky stabilnější a závadnější látky, které se projevují zvýšeným zápachem vody po chlóru a drážděním lidské pokožky. Proto se jedná o sledovaný parametr, který je nutné v bazénových vodách pravidelně stanovovat. (6) Pro jeho eliminaci je důležité dodržování hygienických zásad před vstupem na bazén a to důkladné umytí bez plavek, přiléhavé plavky, sepnuté vlasy musí být sepnutý, …

Úprava pH[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška č. 238/2011 Sb. přímo stanovuje rozmezí 6,5 až 7,6. Její hlavní funkce je šetrnost vody vůči pokožce, dostatečná účinnost dezinfekčních prostředků a má vliv i na korozní účinky.

Použitá literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. TZB-info [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online. (česky) 
  • Úprava vody v bazénech. TZB-info [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online. (česky) 
  • Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch - TZB-info. www.tzb-info.cz [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online. 
  • ČSN 75 5050 (755050) - Technické normy ČSN. www.technicke-normy-csn.cz [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online. 
  • Co je vázaný chlor? | ProBazen.com. www.probazen.com [online]. [cit. 2019-05-02]. Dostupné online.