Studenti:Studenti/Studenti PřF UK/08-09/Skupina E

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Volby skupiny E[editovat | editovat zdroj]

více odsazené komentáře pedagogů


 • Ekologická pravidla a principy (Martin)
  • souhlas, určitě potřebné
  • je to ovšem dosti široké téma, navíc lépe by bylo nazvat Pravidla a principy ekologie (jde o přece vědu, ne takový ten soubor zásad pro život?) • Organoleptické vlastnosti vody(Romča)
  • ? je to na celé heslo?, ale možná to může být naopak zajímavé, nevím přesně jak to chcete pojmout
   • toto heslo bych tedy nahradila heslem Organoleptické vlastnosti vody, které by bylo širší (zahrnovalo by například barvu, zákal, pach, průhlednost vody)
  • Bezva, takhle to bude zajímavépůvodně bylo:
*Parametry společenstva, Ekologická účinnost
*jako další bych tedy navrhovala heslo "parametry společenstva" (druhová diverzita, dominance, trofická struktura, koloběh hmoty, tok energie a vývoj (sukcese)) nebo "Ekologická (Lindemanova) účinnost", nevím, které bude vhodnější 
**ano, to bude zajímavé - ale několik vašich kolegů zpracovává podobná témata - bylo by třeba před začátkem práce načrtnout nějaké schéma, jak budou jednotlivá témata do sebe "zapadat" aby nebyly překryvy, ani bílá místa 
**první heslo je poněkud široké, je však možné stručně vyjmenovat a popsat. Druhé heslo uvádět s přívlastem Lindemanova, jinak by nebylo jasné, zda je o účinnost ve smyslu ekologickém nebo hospodářském.


 • Abysál (Přéma) - vytvořené heslo na Enviwiki bylo přeneseno do Wikipedie
  • ano, ale také dost úzké heslo, možná spojit s předchozím a udělat stránku stručně vysvětlující různé vodní biomy • Ekoton (Boženka)
  • ano, určitě


stručné shrnutí hesel:[editovat | editovat zdroj]

 • Index biotické integrity (Martin)
 • Ekologická pravidla a principy (Martin)
 • Ochranné pásmo zvláště chráněného území (Romča)
 • Organoleptické vlastnosti vody (Romča)
 • Ochranné pásmo vodního zdroje (Ivana)
 • Ekologická (Lindemanova) účinnost (Ivana)
 • Polární stratosférické mraky (Přéma)
 • Abysál (Přéma)
 • Zvláště chráněný živočich či rostlina (Boženka)
 • Ekoton (Boženka)