Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Struktura hesla pro kurz FTVS

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Podoba stránek v Enviwiki víceméně kopíruje podobu stránek z Wikipedie.

Stránky v Enviwiki by měly mít jednotnou strukturu a uvádět následující informace (v tomto pořadí a na této úrovni nadpisu):

 • Na začátku článku by měl být krátký úvod (bez nadpisu), v němž je tučně zvýrazněn název článku.
 • Dále by měl být uveden vlastní text článku rozčleněný do sekcí a podsekcí.
 • Za textem by se měly nacházet sekce v následujícím pořadí
  • Témata
  • Literatura
  • Reference
  • Externí odkazy

Úvod[editovat | editovat zdroj]

Konkrétní heslo, kterému je článek věnován, by se mělo objevit tučně napsané na vhodném místě na začátku textu. Ideální je do úvodu zařadit pár vět nebo alespoň jeden odstavec; zvláště u podrobnějších článků jsou vhodné dva až tři odstavce pojaté jako krátké (cca do 700 znaků), v nichž je shrnutí celého článku.

Jestliže je popis hesla delší a je rozdělen do několika odstavců, první odstavec by měl být vždy stručný a měl by obsahovat výstižný a krátký popis hesla. Podrobnosti můžete vložit do dalších odstavců.

Neváhejte v prvních odstavcích (i jinde) vložit hypertextové odkazy na další související články. Nebojte se „červených odkazů“, tedy takových, které vedou na neexistující články – na tom není nic špatného a třeba právě díky tomu vašemu se někdo článek rozhodne založit. Je však u těchto odkazů dobré ověřit, zda již daný pojem ve není popsán ve článku s mírně odlišným názvem nebo v rámci jiného článku (nezapomeňte, že se můžete odkazovat i na podkapitoly článku).

Nezapomínejte však, že Enviwiki není výkladový slovník, takže nemá smysl odkazovat na běžná slova použitá v jejich normálním významu.

Sekce a podsekce[editovat | editovat zdroj]

Nadpisy článek logicky rozdělují do kratších sekcí („kapitol“) a případně dále hierarchicky do podsekcí. Sekce lze editovat samostatně, z jejich nadpisů se automaticky generuje obsah článku (zobrazovaný před první sekcí s nadpisem, pokud si nevynutíte jeho umístění jinde) a lze odkazovat a skákat přímo na jejich začátky, ať z obsahu nebo z jiných článků. Jednotlivé sekce by neměly být příliš dlouhé (cca do délky necelé obrazovky); pokud je nějaká sekce příliš dlouhá nebo sestává ze dvou logicky nesouvisejících částí, měla by se rozdělit. Na druhou stranu je zbytečné a rušivé mechanicky dělit souvislý text do sekcí o jediném odstavci nebo dokonce větě.

Vlastní text se dělí do odstavců. Nový odstavec vytvoříte vynecháním jednoho řádku. Odstavce by se neměly skládat z jediné věty nebo řádku, neboť to narušuje plynulost čtení; na druhou stranu číst příliš dlouhé odstavce je nepohodlné. Řiďte se logickými, věcnými souvislostmi výkladu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Sekce by měla obsahovat přesné odkazy na věrohodné zdroje potvrzující skutečnosti uváděné v článku.

Další návody pro psaní[editovat | editovat zdroj]

Viz Návody na psaní z certifikované Metodiky tvorby textů ... Zde naleznete obsáhlý popis postupu, jak psát odborný text.