Strategie udržitelného rozvoje v Kanadě

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Strategie udržitelného rozvoje v Kanadě
Flag of Canada.svg
Základní informace
Místo a rozsah Kanada
Téma Implementace strategie udržitelného rozvoje v Kanadě
Princip konfliktu nebo spolupráce Případ popisuje proces implementace strategie Udržitelného rozvoje v Kanadě
Časový údaj probíhá
Komunikace
Probíhá komunikace? probíhá
Jaká je komunikace konstruktivní
Forma komunikace zprostředkovaná
Úloha vědy a vědců
aktivní zapojení
Výsledek
Kauza nedořešena
Dopad na žp pozitivní
Dopad na místní komunitu pozitivní
Kontakt
případ bude aktualizován


Podstata případu[editovat | editovat zdroj]

Kanada patří k hospodářsky silným a zároveň environmentálně uvědomělým zemím. Díky své poloze - a sociokulturní i ekonomické provázanosti - spolupracuje i na řešení společných environmentálních problémů s USA (znečištění vzduchu a vody, společná řešení zaměřená na přeshraniční pohyb divoké zvěře). Federální vláda přistupuje k politice zaměřené na udržitelný rozvoj specifickým způsobem. Namísto jediné strategie deleguje zodpovědnost za kroky vedoucí k udržitelným řešením na jednotlivé složky státní správy, které spolu vzájemně spolupracují. Toto usnesení je zakotveno ve vládnou schváleném programu (tzv. Auditor General Act).[1] Ústavní rozdělení pravomocí pak přenáší na provincie přinejmenším stejně důležitou úlohu při podpoře udržitelného rozvoje jako má federální vláda. V roce 1995 vláda vydala Průvodce zelené vlády (A Guide to Green Government), který vymezuje očekávání federální vlády, co se týče obsahu dílčích strategií. Průvodce byl schválen napříč ministerstvy a deklaruje, že ,,pro dosažení udržitelného rozvoje je nezbytná komplexní, integrovaná, otevřená a odpovědná veřejná politika".[2]

Průvodce zelené vlády pak definuje pět hlavních zásad pro udržitelný rozvoj, které by měly sloužit jako opěrné body dílčích strategií udržitelného rozvoje:[3][4]

  • Udržitelné využívání přírodních zdrojů (udržitelné pracovní příležitosti, komunity a průmyslová odvětví)
  • Ochrana zdraví kanadských obyvatel a ekosystémů
  • Plnění mezinárodních závazků
  • Podpora rovných šancí a příležitostí
  • Zlepšování kvality života a blahobytu

Jednotlivé aspekty zakotvené v Průvodci zelené vlády z roku 1995 jsou pak zakotveny v dílčích strategiích udržitelného rozvoje - v různých modifikacích - až do současnosti. Na Auditor General Act navázaly další programy, v roce 2008 Federální zákon o udržitelném rozvoj (Federal Sustainable Development Act), který žádal přijetí nového strategického rámce udržitelného rozvoje v podobě komplexní Federální strategie udržitelného rozvoje (Federal Sustainable Development Strategy), jenž naváže na dosavadní Strategie udržitelného rozvoje (Sustainable Development Strategy) a bude aktualizována každé tři roky (stejně jako výstupy z předešlých strategií). První Federální strategie udržitelného rozvoje byla zpracována na období 2010 - 2013 a schválena parlamentem v říjnu 2010 pod názvem Plánování pro udržitelnou budoucnost: Federální stragie udržitelného rozvoje pro Kanadu Planning for a Sustainable Future: A Federal Sustainable Development Strategy for Canada.[5] Strategie představovala důležitý krok vpřed pro plánování a hodnocení opatření směřujících k udržitelnému rozvoji v Kanadě. Demonstrovala důležitost jakou přikládá podpoře environmentální udržitelnosti kanadská vláda, stejně tak zlepšila transparentnost a odpovědnost rozhodování v oblasti životního prostředí. Tento nový přístup byl etablován díky pomoci běžných občanů a zúčastněných stran, Komisaře pro životní prostředí a udržitelný rozvoj a pomocí osvědčených postupů z různých částí světa.[6] V současné době je v platnosti druhá Federální strategie udržitelného rozvoje, vypracovaná na roky 2013 - 2016, která navazuje a rozšiřuje předcházející strategii z roku 2010. Vytyčuje čtyři hlavní oblasti svého zájmu, jejichž současný stav se pokouší udržet či zlepšit. Jsou to: Klimatická změna; Zachování kvality a dostupnosti vodních zdrojů; Ochrana přírody a obyvatel; a zmenšení ekologické stopy.[7]

Odkazy/Literatura[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Sustainable Development Strategy in Canada na anglické Wikipedii.

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Auditor General Act na anglické Wikipedii.

Použité zdroje - Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]