Strategie na podporu pěší dopravy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Pěší doprava je nejpřirozenějším druhem dopravy a možná právě proto, že je brána tak automaticky, je velmi často považována za pouhý doplněk motorizovaných dopravních systémů a tudíž se na ni neklade dostatečný důraz ohledně jejího vývoje. Vyskytují se problémy spojené s bariérami, které chodce provázejí (nedostatek chodníků, přechodů pro chodce), s nedostatečnou infrastrukturou pěší dopravy (chybějící návaznost pěších komunikací), s minimálním ohledem na bezpečnost, či s malou společenskou atraktivností (estetika, pohodlí – dostatek odpočinkových míst).

Co je třeba udělat pro rozvoj pěší dopravy[editovat | editovat zdroj]

Pro rozvoj pěší dopravy je třeba uplatnit několik zásad:

 • Koordinace územního a dopravního plánování
 • Zahrnutí ekologických kritérií do dopravní politiky
 • Maximální ohled na bezpečnost
 • Revitalizace centra města
 • Systematické vytváření infrastruktury pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu
 • Cílená regulace individuální automobilové dopravy

Překážky v pěší dopravě[editovat | editovat zdroj]

Hlavní problémy vyznačující se jako překážky pěší dopravy jsou: společenské (věk, fyzická kondice, finanční možnosti), fyzické (automobily – ohrožení bezpečnosti, nevhodné parkování; chodníky – nedostatečný počet, špatná kvalita, špatné umístění; znečištění; špatné pouliční osvětlení), organizační (infrastruktura, propojení, návaznost).

Strategie na podporu pěší dopravy[editovat | editovat zdroj]

 • Co je třeba udělat pro rozvoj pěší dopravy
 • Jaké jsou možné regulace motorizované dopravy, které by pěší dopravě pomohly (pěší zóny)
 • Užití do praxe - viz. Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe[editovat | editovat zdroj]

 • Primátor Londýna má ambiciózní plán - do roku 2010 chce z Londýna vytvořit hlavní město zelených stezek a do roku 2015 město s nejlepšími podmínkami pro pěší. Více na Walk on London [www.walkonlondon.org.uk]
 • Z domácích aktivit je možné poukázat na komplexní řešení města Plzně, kde byl vytvořen celý soubor dokumentů týkajících se pěší problematiky - "Zásady řešení pěší dopravy v městě Plzni" [1]
 • Existuje mezinárodní organizace Walk 21 - Walking forward in 21st century [2] podporující pěší dopravu v praxi, zvláště pak různými akcemi typu pochodů.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

GALATÍK, J. Proč a jak podporovat pěší dopravu. [online]. [2008-1-4]*[3]