Sport v NPR Adršpašsko-teplické skály

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Starosta a starostová v Adršpašsko-teplických skalách

Adršpašsko-teplické skály jsou od roku 1933 vyhlášeny národní přírodní rezervací a jsou považovány za největší celistvé skalní město v České republice. Toto skalní město se však neztratí ani v Evropě a je zde známo jako přírodovědně velmi ojedinělý úkaz pseudokrasového reliéfu, jenž je vytvořen v kvádrových pískovcích. NPR Adršpašsko-teplické skály se nachází na severovýchodě České republiky u města Teplice nad Metují a je součástí CHKO Broumovsko.

Krajina[editovat | editovat zdroj]

NPR Adršpašsko-teplické skály zaujímají plochu 18 km2, a představují tak nejrozsáhlejší komplex svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě. Celý tento komplex se rozkládá v nadmořské výšce 509-786 m. n. m. a nejvyšším bodem této tabulové plošiny je vrch Čáp, který se nachází na okraji rezervace u osady Skály v Teplických skalách. Území je charakteristické velkým množství skalních plošin a věží, kaňonů a soutěsek, a to vše doplňují jedinečné lesní porosty, podhorská a horská května a bohatá fauna, jenž toto místo dělají tak jedinečným.

Adršpašsko-teplický skalnatý komplex je rozdělen dlouhým kaňonem Vlčí rokle, který má délku 7 km, na dvě skalní města: Adršpašské skály a Teplické skály.

Adršpašské skály[editovat | editovat zdroj]

Adršpašské skály jsou oproti Teplickým skalám turistům více známe. Najdeme zde velké množství skalnatých věží, které byly díky svému tvaru k něčemu přirovnávány. Mezi ty nejznámější patří skalní věže připomínající Starostu a Starostovou, Milence, Džbán, Krakonošovu lenoška, Sloní náměstí či Homoli cukru. Skalním městem vede turistický okruh dlouhý 3,5 km, jenž není příliš fyzicky náročný a je vhodný téměř pro všechny návštěvníky.

Adršpašsko-teplické skály

Teplické skály[editovat | editovat zdroj]

Teplické skály jsou pro turisty více tajuplné a jsou charakteristické masivními, skalnatými stěnami a nejrozsáhlejším skalním labyrintem ve střední Evropě. Mezi ty nejnavštěvovanější skalní útvary patří Skalní koruna, Martinovské a Chrámové stěny. V Teplických skalách návštěvníci také narazí na Poseidona, což je dvacet sedm kilometrů dlouhý systém pískovcových jeskyní, propastí a strmých soutěsek. Teplickou kuriozitou na tomto území může být pro turisty také oblast nazvaná jako Sibiř, kde díky velmi hlubokým a klikatým soutěskám můžeme i v letních měsících narazit na sníh. Skalním městem vede turistický okruh dlouhý 6 km, avšak v porovnání s Adršpašským okruhem je více fyzicky náročný.

Ochrana přírody[editovat | editovat zdroj]

Adršpašsko-teplické skály jsou od roku 1933 vyhlášeny národní přírodní rezervací, která je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jako: “Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.“

Ochránci přírody vydávají určitá omezení pro pohyb v této národní přírodní rezervaci a zároveň se starají o budování a údržbu návštěvnické infrastruktury, bez které by se návštěvníci bezpečně nedostali do různých míst a mohli by tak ohrozit sebe i tuto krajinu.

Předmět ochrany[editovat | editovat zdroj]

Předmětem ochrany jsou skalní města a skalní útvary, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima jsou vázány druhy květin a zvířectva. Dále se zde vyskytují vzácné a zranitelné druhy, rozmanité biotopy a zajímavé výtvory neživé přírody.

Chráněné rostliny[editovat | editovat zdroj]

Ořešník kropenatý

Chránění živočichové[editovat | editovat zdroj]

Sport v NPR Adršpašsko-teplické skály[editovat | editovat zdroj]

Adršpašsko-teplické skály jsou velmi oblíbenou a turisty často navštěvovanou lokalitou. Velké množství značených turistických tras umožňuje návštěvníkům provozovat pěší turistiku, cykloturistiku, a láká i ty odvážnější – díky velkému počtu skalnatých věží a stěn je tato lokalita oblíbeným místem horolezců.

Horolezectví[editovat | editovat zdroj]

Horolezectví v NPR Adršpašsko-teplické skály spravuje a vymezuje Český horolezecký svaz, který vydává různá omezení a zákazy tak, aby byla chráněna příroda a byly zachovány krásy tohoto jedinečného komplexu.

Na webu www.horosvaz.cz je vždy uvedeno, které skály jsou přístupné a v jakém časovém období. Lezení je však většinou povoleno vždy od 1. 5. nebo 1. 7. do 31. 11. Každý horolezec, který chce provozovat lezení ve vymezeném místě, u sebe musí mít průkaz ČHS, kterým se případně musí prokázat ochráncům přírody.

Český horolezecký svaz vydal pro tuto chráněnou oblast níže uvedený souhrn pravidel a podmínek pro lezení tak, aby bylo provozování tohoto sportu, co nejvíce šetrné vůči životnímu prostředí.

Podmínky lezení[editovat | editovat zdroj]

 • nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár,
 • k přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky,
 • nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou,
 • jištění provádět fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat,
 • platí zákaz magnézia,
 • lézt se smí jen za denního světla,
 • prvovýstupy povoleny jen členům ČHS, výcvik maximálně 3 osoby s instruktorem.

Specifika lezení po pískovcových skalách[editovat | editovat zdroj]

V Adřšpašsko-teplickém komplexu skal se nacházejí pískovcové skály, které jsou pro lezce velkým lákadlem. Tento typ skal si sebou však nese některá specifika, která mohou lezení v pískovcové oblasti značně omezit, avšak díky nim jsou pískovcové skály chráněny a nejsou poškozovány nevhodným chováním.

Jelikož je pískovec velmi měkkou horninou, jsou tyto skály více náchylné k erozi a je zde zakázáno nedřít skálu lanem ani zakládat prostředky pro jištění. Využívání magnézia je zde také zakázáno, z důvodu podporování zvětrávacích procesů, chemického ovlivňování okolí skal nebo ucpávání porézního materiálu.

Na vrcholcích Adršpašsko-teplických skal hnízdí chránění ptáci a i to je důvod k úplnému nebo časovému omezení pohybu lezců po skalách, aby nebyli tito hnízdící ptáci rušení.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

 • http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=1
 • https://geopark.broumovsko.cz/detail-127
 • http://www.skaly-adrspach.cz
 • https://www.region-adrspach.cz/teplicke-skaly/
 • https://www.region-adrspach.cz/adrspasske-skaly/
 • http://broumovsko.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/npr-adrspassko-teplicle-skaly/
 • https://adrspach.cz/adrspassko-teplicke-skaly/
 • https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=234
 • https://botany.cz/cs/adrspassko-teplicke-skaly/
 • https://www.horosvaz.cz/ochrana-prirody/povoleni-lezeni/
 • https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-7/
 • https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-11/
 • https://www.enviwiki.cz/wiki/Horolezectv%C3%AD_a_ochrana_př%C3%ADrody