Spor o stavbu hypermarketu Bauhaus

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání



Spor o stavbu hypermarketu Bauhaus
Protest proti Bauhausu 2010.JPG
Základní informace
Místo a rozsah Brno – Ivanovice, JM
Téma Spor o stavbu hypermarketu
Princip konfliktu nebo spolupráce Konflikt obyvatel Ivanovic se stavbou hypermarketu Hobby Market Bauhaus
Časový údaj 2008-2012
Komunikace
Probíhá komunikace? neprobíhá
Jaká je komunikace konfliktní
Forma komunikace zprostředkovaná, tváří v tvář
Úloha vědy a vědců
sociologický výzkum
Výsledek
Kauza dořešena
Dopad na žp negativní dopad na žp
Dopad na místní komunitu smíšený dopad na místní komunitu
Kontakt
http://bauhaus.cz, http://fuertes.cz, http://klidneivanovice.com, http://nesehnuti.cz

Podstata případu[editovat | editovat zdroj]

Spor ivanovických občanů s Bauhausem (či investory) a jeho novou pobočkou v Brně-Ivanovicích. Plánovaná stavba hypermarketu se od počátku setkávala s protestním postojem občanských sdružení i jednotlivých obyvatel Ivanovic. Aktivity vedené proti stavbě a později proti otevření hypermarketu jeho kolaudaci v roce 2012 nezabránily. Přes několikeré porušení zákonů či předpisů se hypermarket nakonec otevřel.

Proti stavbě se postavila občanská sdružení Sdružení za rozvoj Ivanovic, Klidné Ivanovice a NESEHNUTÍ. Vesnický ráz krajiny, dlouholetá alej, hluk a znečištění, později nedodržení územního plánu – to byly hlavní argumenty odpůrců. Jednání investora (společnost Heršpická správa nemovitostí, zastoupená společností Fuertes Development) začala již v roce 2004, nicméně postup odpůrců nedovolil stavbě začít do roku 2010. Všechna zmíněná sdružení podala žalobu.[1] Mezitím došlo k výměně zastupitelstva a nová starostka Jana Bohuňovská původní žalobu stáhla. NESEHNUTÍ argumentovalo zejména zhoršením životního prostředí – kácení stromů, hluk, množství aut, změněný ráz krajiny a ohrožením malých podnikatelů.[2] Zároveň nový hypermarket znamenal otevření cesty k dalším podobným stavbám a rozšíření průmyslové zóny. Byl proveden sociologický průzkum Fakultou sociálních studií MU, který prokázal nesouhlas většiny obyvatel Ivanovic se stavbou a podepisována petice proti stavbě. Naopak investor přislíbil zlepšení životních podmínek – stavbu protihlukové stěny, později vysázení nových stromů a zejména pracovní příležitosti.[3]

Po 3 letech a procesních peripetiích byl záměr stavby znovu schválen. Následovala druhá žaloba ke krajskému soudu všemi třemi sdruženími. Zatím však investor dvakrát požádal o stavební povolení a v roce 2010 žádost stáhl a opatřil si alternativu – certifikát od autorizovaného inspektora. Tento certifikát de facto nahrazuje stavební povolení, ovšem bez dlouhého procesu stavebního řízení. Zároveň touto cestou nejsou brány v potaz všechny subjekty, kterých se stavba týká. Reakcí NESEHNUTÍ a šesti rodin z Ivanovic byla žaloba na inspektora. Celkově se ale stavba zastavila cca na pouhé 2 měsíce.[4]

Přes další stížnosti a žalobu byla stavba nakonec dostavěna, neboť kauza putovala z jednoho orgánu k druhému bez konečného verdiktu. Poté následovalo období čekání na verdikt soudu, ve kterém ovšem již byli najati zaměstnanci do hotové prodejny, kterou stále nebylo možno otevřít. Zaměstnanci protestovali. Na konci roku 2011 podali inspektor a společnost Bauhaus stížnosti jak k Nejvyššímu správnímu soudu, tak k Ústavnímu soudu, kvůli odkladu otevření. Neuspěli.[5] 77 zaměstnanců pak bylo po 9 měsících čekání propuštěno.[6]

V říjnu 2012 obchod nakonec otevřel, neboť Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, že certifikáty jsou věcí stavebních úřadů, soud tedy žalobu zamítl a stavební úřad kolaudaci dovolil.[7][8]

Celá kauza měla vývoj od protestů proti zahájení stavby, přes snahu zabránit jejímu dokončení a otevření po úsilí o její uzavření. Občanská aktivita v Ivanovicích se rozdělila na dva tábory, nicméně odhlédneme-li od samotné nezákonnosti, úsilí o zabránění stavbě plynulo především z blízkosti obyvatel k hypermarketu se všemi jeho negativy. Pro-investorské aktivity přicházely především ze strany investora a propuštěných zaměstnanců, či některých obyvatel, kterým nevyhovovalo staveniště za humny.

Aktéři – místní hráči[editovat | editovat zdroj]

Zastánci stavby[editovat | editovat zdroj]

 • společnost Bauhaus – do kauzy přímo vstoupila v červnu 2012 (několik měsíců před otevřením), kdy pohrozila arbitráží proti ČR za zmařenou investici. Po otevření prohlásila, že chce vymáhat 130 mil. Kč za vzniklé škody.
 • investor Fuertes Development – postupoval proti odpůrcům od počátku, používal protiargumenty k jejich konkrétním připomínkám, často bez jejich vyřešení (např. protesty proti zhoršení ŽP - reakce investora: vysázíme stromy)
 • propuštění zaměstnanci – zorganizovali protest (soudě dle připravených transparentů a vest ve spolupráci s investorem), rozesílali letáky, podnikli řadu akcí na podporu stavby

část obyvatel Ivanovic – někteří neměli se stavbou problém (starousedlíci vs. noví obyvatelé, také vzdálenost hrála roli) a chtěli ji už mít raději postavenou

Odpůrci stavby[editovat | editovat zdroj]

 • Sdružení za rozvoj Ivanovic – sdružení vedené bývalou starostkou Evou Slavíkovou, snažilo se všemi nástroji zabránit vzniku hypermarketu
 • Klidné Ivanovice – založeno několika obyvateli (rodinami) v reakci na stavbu hypermarketu, občanská iniciativa
 • NESEHNUTÍ – brněnské sociálně-ekologické hnutí, vydalo řadu tiskových zpráv a zejména mediálně se snažilo případ protlačit, argumentovalo zhoršením životního prostředí, zájmy obyvatel a právními přestupky
 • část zastupitelstva, část obyvatel Ivanovic, někteří politici či známé osobnosti

Další aktéři, kteří hráli v případu roli[editovat | editovat zdroj]

 • Krajský soud, Stavební úřad, Obvodní soud pro Prahu 4, Ústavní soud, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Nejvyšší správní soud – ten v průběhu kauzy několikrát vydal klíčové rozhodnutí, které se kauzy vůbec netýkalo, ale mělo velký dopad (např. zmíněné rozhodnutí o certifikátech, kterým získal pravomoc stavební úřad)

Úloha vědy a vědců[editovat | editovat zdroj]

 • sociologický průzkum – Fakulta sociálních studií MU provedla na žádost starostky Evy Slavíkové v roce 2006 sociologický průzkum, ze kterého vyplynulo, že 72 % obyvatel Ivanovic si Bauhaus nepřeje. Investor výsledky výzkumu neuznal jako věrohodné, neboť se vyjádřilo pouze 85 % obyvatel, mezi nimiž nebyl ani jeden majitel dotčených pozemků. Investor před otevřením zveřejnil vlastní průzkum a odpůrci stavby neměli k dispozici nic aktuálního.

Závěr[editovat | editovat zdroj]

Obchodní centrum Hobby Market Bauhaus-Ivanovice zní název fungujícího hypermarketu v Brně. Stavba stojí a obchod od roku 2012 funguje. Celkové dopady na životní prostředí a obyvatele jsou dle očekávání odpůrců – v průběhu stavby došlo k vykácení stromů, dnes jde zejména o světelný smog z nočního osvětlení hypermarketu, znečištění a hluk z aut a kamionů, a zvuk z rozhlasu, který je slyšet až do domů obyvatel Ivanovic. Ráz městské části se změnil z klidné vesnice na destinaci stovek aut s nakupujícími nebo zbožím.

Odpůrci přislíbili boj i po otevření, ten již ale nepokračoval s takovou intenzitou a dnes lze stěží najít zmínku o dalších snahách. Kauza tedy skončila zdánlivě neuzavřeně, ale po zahájení prodeje už lze de facto mluvit o uzavřeném případu, byť i zpětně daly některé úřady za pravdu odpůrcům.

Odkazy/Literatura[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Odpor proti Bauhausu dál pokračuje, Brněnský deník 6. 12. 2009. Online
 2. Projde Bauhaus testem zodpovědnosti? Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 13. 11. 2008. Online
 3. Ivanovice bojují o hypermarket, Lidové noviny 10. 5. 2006; Proti Bauhausu bojují aktivisté pohlednicemi, MF Dnes 5. 8. 2008; Ivanovičtí: Obchoďák tu nemá co dělat, Brněnský deník 8. 4. 2009.
 4. BAUHAUS podvedl své sousedy, nezeptal se a chce jim stavět za domem. Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 20. 5. 2010. Online
 5. Kontroverzní ivanovický Bauhaus už řeší Ústavní soud, MF Dnes 21. 2. 2012.
 6. Česko má před sebou další arbitráže, ČT 24 9. 12. 2011.
 7. Soud rozhodl neoprávněně. Bauhaus by mohl brzy otevřít. ČT 19. 9. 2012 Online
 8. Stavební úřad: Bauhaus v Ivanovicích stojí neoprávněně. ČT 26. 11. 2012 Online

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]