Společnost v kontextu rozvoje

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vytvoření soudržné, mírové a udržitelné společnosti je společným jmenovatelem všech strategií, plánů a projektů, které jsou vypracovávány v souladu s udržitelným rozvojem.

Podporovat takový rozvoj společností, jenž vyznává principy udržitelnosti, se snaží evropská rozvojová pomoc, která jako jednu ze svých prioritních os vymezuje podporu občanské společnosti.[1] Nově přijatá koncepce Organizace spojených národů Cíle udržitelného rozvoje se také zabývají rozvojem lokálních společenství. Mezi Cíle, které jsou relevantní pro soudržnou a rozmanitou společnost, patří zejména SDG1 Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě, SDG 10 Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi, SDG 11 Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce a SDG 16 Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních.

Udržitelný rozvoj společnosti je požadavkem, na němž je možné se shodnout napříč celým politickým spektrem. Pro jeho realizaci je ale třeba spolupráce různých aktérů. České nevládní a neziskové organizace proto vytvořily kampaň Měj se k světu[2] jako český příspěvek k cílům pro udržitelný rozvoj, v jejímž rámci chtějí komunikovat rozvojová témata napříč společností. Mezi pět témat, která vycházejí z nových globálních Cílů a jež považují za prioritní pro Českou republiku zařazují také Soudržnou a rozmanitou společnost. Převést teoretický rámec udržitelné společnosti do praktické realizace je problematické. Jednou z možností, jak takový rozvoj podpořit, může být aplikace informačních a komunikačních technologií (ICT), zejména otevřené vzdělávání a využití otevřených vzdělávacích zdrojů.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://capacity4dev.ec.europa.eu/topic/civil-society
  2. http://mejseksvetu.cz/