Rozvojová pomoc

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pavel Nováček: Co je to humanitární pomoc? v časopise Sedmá generace

Mýty o přelidnění

Mýtus o hladomoru

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • FROUZOVÁ, Magdaléna (ed.): Závoj a džíny. Ženy v islámském světě. Vyšehrad, Praha 2005. ISBN 80-7021-776-6 (str. 79-120, 165-178)
 • GARNER, Katy; LEWIS, David: Anthropology, Development and the Post-modern Challenge. Pluto Press, London 1996. ISBN 0-7453-0747-7 (the chapter No. 1; p. 1-25)
 • HEJKRLÍK, Jiří (ed.) (2004): Fair Trade. Spravedlivý obchod v České republice. Asociace pro Fairtrade, Praha.
 • CHAMBERS, Robert: Whose Reality Counts? Putting the First Last. ITDG Publishing. London, 2003. ISBN 1-85339-386-X (the chapter No. 2; p. 15-33)
 • JEHLIČKA, Petr; Tomeš, Jiří; Daněk, Petr (ed.) (2000): Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Univerzita Karlova, Praha (kap. 1, 4-5; str.28-58, 104-150). 80-238-5566-2
 • JELÍNEK, Petr a kol. (2003): Rozvojová politika Evropské unie. Ústav mezinárodních vztahů, Praha. ISBN 80-86506-33-9
 • KOBROVÁ, Alena (2002): Zahraniční rozvojová pomoc ČR v působnosti MŽP 1997-2002. MŽP Praha.
 • Kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí. Ekumenická akademie, Praha 2005.
 • Kolektiv autorů: Spravedlivé oddlužení. Ekumenická akademie Praha.
 • MACRAE, Joanna: Aiding Recovery? The Crisis of Aid in Chronic Political Emergencies. Zed Books, London, 2001. ISBN 1-85649-941-3 (the chpaters 2,3; p. 7-47)
 • NOVÁČEK, Pavel (2003): Partnerství pro rozvoj aneb globální „Marshallův plán“. In: Johannesburg + 1. Směřování k udržitelnému rozvoji. Sborník z konference v Olomouci 22-25.dubna 2003. ISBN 80-244-0736-1 (str. 99-115).
 • PONTING, Clive (1993): A Green History of the World. The environment and the Collapse of great Civilizations. Penguin Books, New York ISBN 0-14-017660-8 (the chapter „Creating the Third World“, p. 194-223).
 • RAHNEMA, Majid; BAWTREE, Victoria (edts.): The Post-Development Reader. Zed Books, London, 1997. ISBN 1-85649-474-8 (the chapters No. 2,8,9; p. 22-29, 85-102)
 • ŠINDLER, Petr (1999): Urbanizační procesy v rozvojových zemích. Ostravská univerzita, Ostrava ISBN 80-7042-778-7 (kap.4, str.23-36).

Další literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České republiky na období let 2002 až 2007. Prosinec 2001
 • MANNING, Richard (2000): Food’s Frontier. The Next Green Revolution. University of California Press, Berkeley.
 • MARTINUSSEN, John (2003): Society, State and Market. A Guide to Competing Theories of Development. Fernwood Books, Halifax. (chapters 1-3, p.3-46).
 • PONTING, Clive (1993): A Green History of the World. The environment and the Collapse of great Civilizations. Penguin Books, New York.
 • PORRITT, Jonathon (1992): Zachraňme Zemi. Zemědělské nakladatelství Brázda, MŽP ČR, Federální výbor pro životní prostředí, Praha.
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 31.března 2004 č.302 k Institucionálnímu zajištění a Zásadám zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU.
 • LANDES, David S.: Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí. BB/art, Praha 2004. ISBN 80-7341-291-8

Internetové zdroje[editovat | editovat zdroj]

Fair Trade

Česká rozvojová pomoc

Česká humanitární pomoc

Dobrovolníci