Relevance programu pro různé cílové skupiny

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální gramotnost ve výuce učitelů[editovat | editovat zdroj]

Program Environmentální gramotnost je zamýšlen jako pomůcka pro základní vzdělávaní budoucích učitelů, tedy pro studenty pedagogických fakult, a také pro celoživotní vzdělávání učitelů z praxe. Shromážděné materiály mají dokumentovat současný přístup odborných kruhů ke vzdělávacím otázkám, především k reformě vzdělávacích cílů, obsahů, metod i celkových strategií. Program by tedy současně měl vyhovovat profesionálním potřebám pedagogických pracovníků, kteří pracují na rozvíjení osnov, osob odpovědných za vzdělávací politiku a autorů učebnic.

Program Environmentální gramotnost zahrnuje aktuální znalosti o globálních problémech a tématech vycházející z mnoha oborů. Vstupuje tak do komplexní problematiky reálného světa; jde za hranice jednotlivých předmětů; často usiluje o holistický pohled. To vše je v systému vzdělání novým prvkem a vyžaduje celkovou jeho transformaci. Pokud jsou osnovy definovány jako „souhrn všech formálních a neformálních výukových a učebních zkušeností poskytovaných školou“, pak environmentální vzdělání nemůže být do osnov přidáno jako nějaký nový předmět. Je to spíše dimenze, která má být zvýrazněna v každém aspektu předmětů stávajících i v rámci školního života jako takového.

Domácí i zahraniční zkušenosti, kterých je v programu shromážděno velké množství (a které lze v ještě větším rozsahu samostatně vyhledat) poskytují velmi různorodou perspektivu. To vybízí uživatele, aby analyzoval a interpretoval získané vědomosti a následně je aplikoval na své osnovy a výukový kontext. Při využití různorodých pramenů bývá obtížné rozpoznat věrohodnost, relevanci, spolehlivost informací; i když se touto otázkou zabýváme, otevírá se zde prostor pro kritické myšlení. Učitelé by tak měli nové poznatky a zkušenosti hodnotit ve světle dosavadního porozumění; reflektovat a zobecňovat rozmanité přístupy; vytvořit si schopnost užívat různorodé vzdělávací strategie; a umět přizpůsobit nové myšlenky a dovednosti praktickým vzdělávacím úkolům.

Tento program je vhodný k použití pro všechny, kteří disponují základními počítačovými dovednostmi. Navíc může být využíván velmi pružně, protože jednotlivá témata jsou vzájemně propojeny odkazy, ale po obsahové stránce jsou relativně samostatná. Mohou tak být studována v jakémkoli pořadí.

Příležitosti ve vzdělávání učitelů[editovat | editovat zdroj]

Ti, kdo vytvářejí osnovy pro budoucí učitele, mohou použít program Environmentální gramotnost různým způsobem:

  • jako zvláštní kurz, který pokryje všechny nebo vybrané tematické okruhy
  • využitím jen některých témat, která budou začleněna do jiného zvláštního kurzu s podobnou tématikou
  • použitím různých témat, která by byla začleněna v různých kurzech jako materiál, který je má obohatit

Ve všech případech lze program studovat jak v průběhu kurzu ve třídě, tak i jako domácí aktivitu obnášející zkušenost s elektronickým učením.