Regionální výuka na Rychtě v Krásensku

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Regionální výuka na Rychtě v Krásensku
Krásensko.jpg
Základní informace
Místo a rozsah Obec Krásensko, zařízení Rychta
Téma Vznik školicího střediska
Princip konfliktu nebo spolupráce ???
Časový údaj ???
Komunikace
Probíhá komunikace? probíhá
Jaká je komunikace konstruktivní
Forma komunikace přímá
Úloha vědy a vědců
???
Výsledek
Kauza nedořešena
Dopad na žp ???
Dopad na místní komunitu ???
Kontakt
???

Popis případu[editovat | editovat zdroj]

Vznik školícího střediska – potřeba vytvořit zázemí pro Lipku & objekt hledající využití. Iniciováno ze strany Lipky – dynamicky se rozvíjející vzdělávací NNO. Organizace získala historickou budovu a v r. 2002 se tak stala nejstarším pobytové ekologické středisko na Moravě.

Dobře fungující obec, potřeba najít uplatnění pro budovu s historickým významem. Vstřícnost k programům EV – působení učitele rozvíjející podobné programy na místní škole (Dáša Zouharová).

Přirozená, postupně se rozvinuvší spolupráce školy a obce. Regionální téma mj. výsledkem tohoto porozumění a vzájemné podpory.

Základem je též uvědomění si aktivního rozměru výuky. Již ne pouze: toto je stav, toto jsou problémy, pojďme je poznat a pochopit; ale nově: co s tímto stavem mohu udělat já, jak na to v daném kontextu a s možnostmi, které jsou k dispozici (mj. s danou skupinou dětí)

Šlo též o pokračování v tradici takto prováděné výuky – předávání nejlepších vlastních zkušeností. Na základě této osobní zkušenosti – uvědomění si, že místní znalosti jsou základem porozumění místu, ale i sdílení společné minulosti a tedy komunikace mezi občany, spolupráce a plánování společné budoucnosti v obci. V tomto kontextu – vytvoření sbírky regionálních učebnic, a metodiky tvorby takové učebnice – každý ve svém místě a pro svoje potřeby.

Postupně ale nejen znalosti, též projekty směřující k ovlivnění současného stavu. Cíle:

  • Původně znalost a zážitek přírody a historie – využití místních zdrojů přírodních, historických. Postupně zájem např. o globální témata, ochota pomoci, solidarita. Principy udržitelného rozvoje – potřeba propojit environmentální témata s ekonomickými a sociálními aspekty. Řešení environmentálních konfliktů; hledisko budoucího rozvoje – snaha o pochopení územního plánu, nácvik způsobů, jak vstoupit do rozhodování, navrhování vlastních strategií rozvoje, vtahování dalších skupin do dialogu.
  • V obci nejsou žádné palčivé problémy ekonomické, sociální ani environmentální – je tak možné pěstovat citlivost k těmto otázkám (území v žádném ohledu nestrádá, drobné aktivity přispívají k pohodě a pěknému prostředí, místní iniciativa se projeví blahodárným výsledkem, následuje všeobecné uznání). Obec získala titul … v roce … Otevřené vztahy, prostor pro dialog, aktivity dalších organizací (výsadba sadu tradičních odrůd iniciovaná …)

Aktéři případu[editovat | editovat zdroj]

Učitelka
  • iniciátor dění, vliv na další skupiny. Podpora ze strany organizace Lipka, na druhé straně uplatnění zkušeností v rámci vzdělávání budoucích pedagogů.
Další učitelé
  • postupně zapojeni a spolupracují, byť v určitých obdobích podpora vedení je menší
Lipka
  • poskytuje rámce pro aktivity školícího střediska, dodává do místa či přizvává ke spolupráci odborný personál, který rozpracovává další témata. Poskytuje zázemí, přes ni jdou do místa finanční prostředky, které využity částečně pro rozvoj regionu? (zařízení slouží též turistice?)
Obec
  • má zájem na výchově budoucích občanů, zatažení rodin do dění kolem školy. Podporuje související aktivity (děti mají možnost účastnit se veřejného projednávání rozvojových strategií; představitelé obce se *účastní dětských aktivit
Rodiče
  • minimálně vědí o aktivitách probíhajících „nad rámec“ povinností (v školním vzdělávacím plánu však se staly povinnou součástí výuky). Do některých aktivit zapojeni (vánoční trhy pro pomoc Člověka v tísni)
Děti
  • nezvyklé zážitky, odpovědnost a nepohodlí, práce navíc, aktivity v mimoškolním čase – přirozený zájem. Mohou ovlivnit současný stav.
Místní podnikatelé
  • především dodávky výrobků a služeb do zařízení Lipka – regionální potraviny, místní služby pro provoz školícího zařízení – prosazování ekologických služeb.
Další nevládní organizace a místní sdružení
  • například speleologové, místní muzea, …