Prosazování práva v odpadovém hospodářství

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V rámci rigorózního řízení na katedře práva životního prostředí Právnické fakulty KU v Praze zpracoval dokotrand Ing. V. Šimek práci „Formy a účinnost prosazování práva v odpadovém hospodářství“. Jde o formy, jejichž uplatňováním orgány veřejné správy dosahují shody chování adresátů předpisů ochrany životního prostředí s těmito předpisy.

Práce byla založena na empirických průzkumech činnosti orgánů Státní inspekce životního prostředí a zahrnula data o uplatňování všech relevantních kompetencí tohoto orgánu. Nakolik jde o nejdůležitější orgány kontroly a dozoru resortu životního prostředí, práce, přestože zaměřená jen na jeden problém (odpady), podává ucelený přehled o schopnosti veřejné správy uvádět v život zákony o životním prostředí. Třeba podotknout, že práce vycházela z úpravy platné v té době, tj. zák. č.125/1977 Sb., o odpadech a ze zák. č. 37/2000 Sb.,kterým se měnil zák. č. 1235/1997 Sb., o odpadech a ve znění zák. č. 167/1998 Sb.

Práce má 4 části. Druhá část – pomineme-li úvod, je teoretická. Zhrnuje rozbor předmětu, principu a cílů právní regulace práva životního prostředí. V další části se studie zabývá meritorní otázkou teorie a obsahu prosazování v právu životního prostředí. Následuje rozbor platné právní úpravy kompetence orgánů státní správy a popis kompetencí orgánů státní správy v odpadovém hospodářství.

Jádro práce představuje třetí, praktická část. Zahrnuje především přepis dotazníků, kterými byl empirický průzkum prováděn. Následuje vyhodnocení odpovědí, a to především v souboru odpovědí na otázky organizace, na personální otázky, na vlastní inspekční činnost, řízení atd. Druhý soubor se jádra zkoumaného problému, tj. prosazování práva, kde se vyhodnocují zejména informační činnost vůči adresátům právních norem, neformální prostředky prosazování práva, programy prosazování, působení na adresáty právních norem, metodika stanovování pokut, celkové vyhodnocení vztahu k mimosankčním metodám prosazování práva, nejčastější důvody rušení ( a změn) rozhodnutí ČIŽP o pokutách odvolacím orgánem.

Z dalších částí třeba uvést vyhodnocení odpovědí pracovníků okresních úřadů (jejich kompetence mezitím přešly dílem na obecní a dílem na krajské úřady), z nich zejména hodnocení kontrolní činnosti okresních úřadů. Sem spadá rovněž udělování souhlasů a vyjádření podle zákona o odpadech, rozhodování o zákazu činnosti .

Závěr shrnuje popis v té době připravované reformy veřejné správy, tj. přenášení kompetencí na obecní a krajské úřady z okresů. Nakonec jsou uvedeny vlastní autorovy návrhy na zefektivnění systému prosazování v oblasti odpadového hospodářství s důsledky pro dozorovou a kontrolní činnost ČIŽP v všech oblastech jejích kompetencí.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Šimek, V. (2003): Formy a účinnost prosazování práva v odpadovém hospodářství. Disertační práce, Právnická fakulta UK.