Program OSN Člověk a biosféra

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníProgram OSN Člověk a biosféra (anglicky: MAP Man and the Biosphere Programme)

Státy si vytvořily Národní komitéty MAB. Organizace mezivládního programu s ohledem na suverenitu partnertských zemí a na demokratické zastoupení rozvinutých i rozvojových zemí. V Československu Národní komitét MAB od roku 1972 pod gescí Akademie věd ČSSR.

Generální konference UNESCO

Mezinárodní koordinační rada MAB International coordinating council

Bureau MAB předseda 5 místopředsedů

Národní komitéty Sekretariát MAB Aktivity Světová síť biosférických rezervací

Regionální aktivity EuroMAB (Evropa, USA, Kanada) Založen 1987 30 zemí více než BR Největší ze sítí MAB diverzita socioekonomických a ekologických podmínek AfriMAB Arabský region


První fáze programu MAB

14 HLAVNÍCH OBOROVÝCH PROJEKTUŮ rozdělených podle převládajícího biomu (tropické les, temperátní lesy, aridní zóny, horské ekosystémy) interakcí mezi člověkem a prostředím (ochrana přírody, vnímaní životního prostředí, vztah mezi přeměnou životního prostředí, přírodními procesy, atp.)

Projekt č. 8 Otázky ochrany a péče o životní prostředí in situ organizoval hlavně program Ochrana přírodních oblastí a genetického materiálu Biosférické Rezervace BR

Vývoj pojetí BR - spory o koncepci BR v 70.-80. letech: Národní parky vs. antropogenní krajiny

Průkopnické československé vystoupení na 1. mezin. kongresu o BR v Mníšku 1983 Evropské hledisko převládlo BR jako vzorové laboratoře a ohniska trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů a TUR.

Pojem biosférické rezervace (BR) Biosférické oblasti jsou oblasti s tertestrickými, pobřežními nebo mořskými nebo kombinovanými ekosystémy, které jsou mezivládně uznány v mezivládním programu Unesco Člověk a biosféra (MAB).

Biosférické rezervace jsou navrhovány národními vládami, každá BR musí před svým přijetím do Sítě splňovat minimální soubor kritérií a dodržovat určitý minimální soubor podmínek. Jednou z nich je národní ochrana. alesponˇjádrových zón BR. (jádrové zóny BR).

Biosférické rezervace mají tři hlavní fce 1) ochranarska chranit přírodní a kulturní dědictví 2) byt oblastmi ve kterých probiha intenzivní vedeck vyzkum monitorin životního prosředí a vzdelavani a vychova obyvtel. 3) Byt prikladem spravneho hospodareni v krajine a poskytovat experimentalni plochy pro TUR.

V BR mohou podle příslušných zón probíhat odpovídající činnosti tak, aby byly jejich základní fce sladěny

jádrová zóna (core area) nejcennejsi prirodní ekosystemy, prirode blizke ekosystémy Nárazníková zóna (buffer zone) - ochranná, vhdoná pro vědecký výzkum, aby nenarušoval přímo jádrovou zónu (kde po několika letech vyzkumu jiz mohou byt patrny zmeny, zapricinene lidskym faktorem) Přechodová (transition area) - oblast spolupráce, dává prostor obcím a ekonomickým aktivitám obyvatelstva. Třeboňsko, Křivoklátsko, může se hospodařit, pokud se nepoužívají ve velké míře pesticidy a dodržují se zákony.

Důležitost zonace BR - všechny zóny stejně důležité

Stručné vysvětlení pojmu BR (dle J.Květ)

- každá BR je v podstate mezinarodne uznana chranena oblast. Každá BR je území, jehož ochrana - m - potíž může nastat při uznávání za BR území s jedinečnou čistě nebo převážně přírodní hodnotou (např. některé národní parky).

V roce 1995 Sevillská strategie Pojmenovává hlavní úkoly a činnost jednotlivých BR a doporučení na národní a mezinárodní úrovni Rámcové stanovy Uvádí formální definice biosferickych rezervaci, jejich funkce, kriteria a postup vyhlašování BR.

[[Biosférická rezervace - Madridská deklarace a akční plán, 2008. ]] - Posílení kulturní a socioekonomické fce BR - posílení participativního managmentu BR a jejich ulohy pri rozvijeni ekologického povedomi lidi - uznani limitu daných ochranou přírody při využívání všech tří zón celých BR (nejen jádrových zón)

- Fungování BR závisí hlavně na národních aktivitách - Unesco není financující institucí ale meuzte spiese jednat jako zprostredkovatel při získávání financí seed money (zarodene penize) dava od UNDP, GEF - periodické revize (po 10 letech) pomáhají zlepšovat fungování BR

V průběhu času se síť BR rozvíjí a tříbí. V roce 2014 je 610 BR ve 117 zemích. Nejvíce je jich v Evropě a Severní Americe. V současné době zřizuje mnoho rezervací Čínskká lid a Tajwan.

Přidaná hodnota BR - oficiální uznání agenturou OSN, tj. UNESCO - Účast ve Světové síti BR usnadňuje sdílení informací a zkušeností. - SLouží jako vzorova/ overovaci uzemi pro reseni jednotlivych problemu spojenych s ochranou biodiverzitym TUR a globalizací. - Mohou slouzit jako nastroje iuzemniho planovani a rizeni

Nejstrasi BR v ČR jsou Křivoklátsko, Třeboňsko, po roce 1989 (dolní) přibyla Dolní Morava, 1996 Dolní Karpaty, Krkonoše a Šumava v roce 1990. Biosfericky rezervaci v CR máme 6.

Křivoklátsko Dolní Morava Třeboňsko - Třeboň Basin (vlajkovým druhem Třeboňska je vydra) Krkonoše / Karkonosze - jediná bilaterální rezervace (slavík modráček) Přeshraniční lokalita Krkonošská rašeliniště Bílé Karpaty - i přes období kolektivizace si uchovala krajinný ráz, správa oblasti má pod sebou sad, stará se o uchování folkloru a národopisnych pamatech. Strevicnik pantoflicek - orchidej Šumava - udelala spoustu veci pro osvetovou část, ekologicke autobusy, ktere jezdi v lete, jsou pohaneny bionaftou.

Činnost programu MAB a biosferickych rezervaci u nas i ve svete pomaha naplnovat mezinárodní konvence na ochranu

Koordinace činnosti BR v ČR - - za spravne fungovani všech BR podle Rámcové směrnice programu MAB pro BR

BR Třeboňsko - ,,Harmonická krajina" - vytvořená lidmi - vhodá geografická poloha (blízkost hranic - perspektiva budoucí přeshraniční spolupráce) - množství poznatků - vědecké ústavy, účast v IBP - druhové bohatství, zejm. v mokřadech (ptactvo, rostlinstvo) - Snaha o skloubení ekologie a ekonomiky trvá od roku 1978 (originální ,,Ekoprogram")

Hlavní úspěchy v ochraně přírody v BR Třeboňsko do listopadu 1989: - ucelování sítě chráněných území; evidence cenných lokalit a péče o ně. - Strážní služba (dobrovolní strážci) - Naučné stezky (Kolem Světa, cyklistická, aj.) - Repatriace orla mořského - Ekoprogram pro Třeboňsko: konference ,,Ekologie a ekonomika Třeboňska" 978, 1988.

Po listopadu 1989 zejména velký pokrok v ochraně přírody: území - ucelená síť zonace BR, ÚSES, revitalizace mokřadů, ochrana ložisek písku, reintrodukce - vyhlášení 2 Ramsarských lokalit - rozvoj spolupráce s Rakouskem - Třeboňsko v systému území NATURA 200

Hlavní současný význam BR Třeboňsko - ve světové a evropské síti BR: modelová BR od začátku 80. let dodnes - výzkum a monitoring v programech MAB, EU a LTER v projektech čes. grant. agentur: Eureed, opakovaná sledování - rybníky zejm. Vel. Tisý (obnova rákosin), Rožmberk, Opatovický, Naděj. soustava, pískovny, rašeliniště, mokré louky. Společní jmenovatelé: vliv eutorfizace, bilance uhlíku a vody, hydrologické funkce.

Třeboňsko: krajina pětilisté růže