Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP, Public Private Partnership) je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru, vzniklou za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Cílem PPP je zkombinovat specifické schopnosti obou sektorů při řešení projektů a rozdělit odpovědnost tak, že každý sektor nese právě takovou míru zodpovědnosti, jakou dokáže nejlépe řídit. V zahraničí je přístup PPP široce uplatňován a zkušenosti s ním jsou velmi dobré.

Hlavními výhodami PPP projektů jsou:

  • vyšší kvalita veřejných služeb při vynaložení stejných nebo nižších nákladů (PPP umožňuje veřejnému sektoru se plně věnovat tomu, co umí nejlépe);
  • vyšší efektivita - PPP umožňuje realizaci infrastrukturních projektů dříve, rychleji a bez rizika překračování rozpočtu pro veřejný sektor;
  • kontrola – veřejný sektor přenechává soukromému sektoru realizaci infrastrukturních projektů, aniž by nad nimi ztratil kontrolu.
  • přenos rizik – PPP přenáší podstatná rizika na soukromý sektor, každý sektor nese takovou zodpovědnost, kterou dokáže nejlépe řídit.

Soukromý sektor je motivován možností dlouhodobých příjmů, které však získá pouze při dodržování smluvních podmínek dohodnutých v rámci projektu.

PPP projekty se realizují především v následujících oborech:

  • Dopravní infrastruktura – dálnice, tunely, mosty;
  • Administrativní a ubytovací kapacity – úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice;
  • Zdravotnictví – nemocnice;
  • Školství – univerzitní komplexy, studentské koleje, školy;
  • Obrana – výzbroj, speciální infrastruktura;
  • Další typy infrastruktury – vodárenství, atd.

Průběh PPP projektu Zadavatelem je vždy veřejný subjekt, který detailně specifikuje své potřeby a výstupy, které od projektu očekává. Rolí soukromého sektoru je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání zadavatele – vyhrává nejlepší nabídka – hodnotí se ekonomická výhodnost. V případě, že soukromý sektor neplní smluvní podmínky, například o kvalitě služby, ohrozí své příjmy od veřejného sektoru a tím i splácení svých investic. Veřejný sektor platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby. Banky zajišťují projektové financování projektů (až do 95%) a disponují speciálními právy. Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Další informace o partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice, včetně konkrétních aktuálně řešených projektů najdete na stránkách

Případové studie[editovat | editovat zdroj]

Český příklad: http://www.pppcentrum.cz/index.php?cmd=page&id=122