Označování ekologicky šetrných výrobků

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Cílem ekoznaček (oficiální název je „environmentální značení“, EZ) je poskytnout spotřebiteli spolehlivou informaci o tom, že výrobek poškozuje životní prostředí co nejméně a v každém případě méně než srovnatelné neoznačené výrobky. Velmi často garantuje spolehlivost této informace stát prostřednictvím nějaké státní instituce.

V tomto případě se spotřebitel může (zcela dobrovolně) rozhodnout, zda se chce chovat šetrně k životnímu prostředí a preferovat takto označený výrobek, či nikoli. Aby bylo označování ekologicky šetrných výrobků důvěryhodné, musí být garantováno uznávanou autoritou (státním orgánem či jím pověřenou a veřejně kontrolovatelnou institucí).

Ekoznačky - výhody[editovat | editovat zdroj]

 • Pro spotřebitele/nakupujícího:
  • pravdivá informace o minimalizace dopadů zakoupené věci/služby na životní prostředí
  • orientace spotřebitele/nakupujícího v široké škále rovnocenných výrobků
 • Pro podnikatele, poskytujícího výrobek či službu s ekoznačkou
  • zlepšení image podniku
  • zlepšení konkurenceschopnosti výrobku/služby, jejich odlišitelnost od ostatních výrobků
  • certifikační autoritou garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty výrobku na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků
  • lepší podmínky při exportu – certifikační autorita nebo sama značka je často součástí mezinárodního systému environmetnálního značení
  • výrobek/služba se zařadí mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek
 • V případě ekoznačky ČR:
  • preference státních zakázek a výběrových řízení ve smyslu usnesení vlády č. 720/2000 na podporu prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků
  • možnost využití dlouhodobé a nízkoúrokové půjčky ze Státního fondu životního prostředí

Ekoznačky v České republice[editovat | editovat zdroj]

V České republice je garantem environmentálního značení stát prostřednictvím Agentury pro ekologicky šetrné výrobky při České informační agentuře pro životní prostředí (CENIA). Ta je zaprvé garantem Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků, v rámci něhož se uděluje Ekoznačka ČR, za druhé je pro Českou republiku kompetentním orgánem pro udělení ekoznačky Evropské unie (The Flower). Kromě těchto řekněme „místních“ ekoznaček se lze na trhu setkat i s dalšími značkami. U těch je však třeba vždy si zjistit, o čem vlastně informují a kdo je uděluje.

Rady pro podnikatele[editovat | editovat zdroj]

Jak získat ekoznačku pro svůj výrobek/službu a jakou ekoznačku zvolit?

Podle systému norem ISO, a tedy také u nás, existují tři typy environmentálního značení:

 • Ekoznačka České republiky = Environmentální značení typu I.
  • řídí se mezinárodní technickou normou ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I.;
  • značku uděluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky při České informační agentuře pro životní prostředí (CENIA).
 • Environmentální značení a prohlášení typu II – vlastní environmentální tvrzení
  • řídí se mezinárodní technickou normou ISO 14021;
  • není třeba certifikace jinou institucí;
  • v Agentuře je připraven Metodický postup, jak vlastní environmentální tvrzení zpracovat.
 • Environmentální značení a prohlášení typu III – environmentální prohlášení o výrobku, tzv. EPD - Environmental Product Declaration
  • řídí se mezinárodní technickou normou ISO 14025;
  • k udělení opět třeba certifikace Agenturou pro ekologicky šetrné výrobky;
  • rozdíl mezi EZ I. typu a EZ III. typu: EZ I. typu je možné použít pro výrobky či služby, pro které již je definovaná kategorie v rámci Ekoznačky ČR; EZ III. typu lze použít v případě, že taková kategorie dosud neexistuje.
 • Ekoznačka Evropské unie
  • Je velmi podobná environmentálnímu značení typu I., protože má předem stanovené kategorie výrobků a služeb, v nichž lze usilovat o ekoznačku, ale není normou ISO, řídí se předpisy EU;
  • kompetentním orgánem pro udělení v ČR je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky.

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Další informace a kontakt na odpovědné osoby naleznete na http://www.cenia.cz, menu Nástroje ochrany životního prostředí, odkaz Ekologicky šetrné výrobky. Také:

Publikace Ministerstva životního prostředí:

 • Ekologicky šetrný výrobek, ekoznačení
 • Ekolabeling v ČR
 • EŠV - směrnice a výrobky
 • Národní program EŠV
 • Směrnice 2002
 • Usnesení vlády k EŠV
 • Výrobky 2002

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]