Na Plachtě

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníNa Plachtě
Téma Přírodní památka, spor o využití území
Princip konfliktu nebo spolupráce Ohrožení přírodní památky výstavbou obytné části
Časový údaj 80. léta - probíhá
Komunikace
Forma komunikace Zprostředkovaná
Úloha vědy a vědců
Nezapojení do rozhodování
Výsledek
Dopad na místní komunitu Negativní dopad na místní komunitu
Další info
Ve sporu o využití území přírodní památky Na Plachtě3 se střetávají developerské zájmy se zájmy ochrany přírody, které mají podporu místních obyvatel; klíčovou roli pro ochranu lokality hraje změna územního plánu města Hradec Králové.
Kontakt

[[Kategorie:Kauza {{{dořešena}}}]]

Podstata případu[editovat | editovat zdroj]

 • Lokalita Na Plachtě, která byla v minulosti využívaná jako vojenské cvičiště, je tvořena třemi územími o celkové rozloze 56 ha, které se jmenují Na Plachtě 1, 2 a 3, přičemž území Na Plachtě 1 a 2 byly v roce 1998 vyhlášeny přírodními památkami, a jsou vedeny také jako evropsky významné lokality. Území Na Plachtě 3 bylo za přírodní památku vyhlášeno teprve v roce 2012, kdy je po táhlých diskuzích vyhlásila Rada Královéhradeckého kraje. V této unikátní lokalitě, která je tvořena zejména vřesovišti, menšími vodními plochami, písčinami a slatinnými loukami, se nachází přes tisíc druhů hmyzu, nejméně 14 druhů obojživelníků, některé druhy chráněných živočichů a řada chráněných druhů rostlin.
 • Současný spor o (ne)zastavění území Na Plachtě 3 bytovými jednotkami není v historii lokality nic nového; developeři projevují zájem o lokalitu Na Plachtě již od 80. let minulého století, přičemž ochrana přírody jim zdárně konkuruje. Po vyhlášení částí lokality za chráněné se pozornost developerů soustředila na území Na Plachtě 3, které má rozlohu okolo 17 ha.
 • Přibližně 70% plochy přírodní památky Na Plachtě 3 je v současnosti ve vlastnictví Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany tuto plochu v minulosti (rok 2007) převedlo na společnost Petrof; následně bylo nuceno vykoupit ji zpět kvůli neplatné kupní smlouvě. Společnost Petrof a společnost IPB Real, a.s., která od ní plochu odkoupila, měly zájem na jejím zastavění obytnými jednotkami. Současně se občanská sdružení dlouhodobě působící zejména na krajské a Královéhradecké úrovni zasazovala o vyhlášení lokality Na Plachtě 3 přírodní památkou, což se jim, mj. díky petici, kterou podepsalo na 14 000 občanů Hradce Králové, v roce 2012 podařilo.
 • Tento významný krok v ochraně lokality značně zkomplikoval možnou výstavbu, ovšem plně ji nevyloučil. Z tohoto důvodu se občanská sdružení a veřejnost soustředily na změnu územního plánu města Hradec Králové. Změna by znamenala převedení území Na Plachtě 3 na nezastavitelné pozemky a tím vyloučení bytové zástavby. Nicméně i přes nátlak a připomínky veřejnosti se změnu územního plánu prosadit nepodařilo; ovšem Rada města Hradec Králové v letních měsících letošního roku (2015) převezme návrh nového územního plánu města, ve kterém je dle dostupných informací lokalita Na Plachtě 3 zanesena jako nezastavitelné území.

Aktéři – místní hráči[editovat | editovat zdroj]

 • Občanská sdružení a obyvatelé Hradce Králové: Tito aktéři jsou iniciátory a významně se zapojují do snah o ochranu lokality Na Plachtě 3. Příkladem může být zmiňovaná petiční akce, nebo klub Změny pro Hradec, který podal návrh na změnu územního plánu města.
 • Český svaz ochránců přírody: V průběhu sporu se zapojuje sporadicky; mj. požadoval důsledné posouzení vlivu možné výstavby těsně přiléhající lokalitě Na Plachtě.
 • Statutární město Hradec Králové: Neutrální; snaží se bránit zájmy ochrany přírody i investorů. Z dosavadního vývoje vyplývá pozitivní vývoj pro ochranu přírody - viz. změna územního plánu města.
 • Ministerstvo obrany ČR: Neutrální; vlastník části území.
 • Ministerstvo životního prostředí ČR: Za základě jeho chybějícího schválení byla zneplatněna smlouva o prodeji pozemků zasahujících na území Na Plachtě 3 mezi Ministerstvem obrany ČR a spolčeností Petrof.
 • Developerské společnosti: Společnosti, které měly a mají zájem stavět na území přírodní památky. Společnost Petrof - prostředník při prodeji pozemků Ministerstva obrany ČR. Společnost IPB Real, a.s. - kupce pozemků, později byla nucena je vrátit zpět do vlastnictví státu; zájem o vystavení obytné čtvrti. Společnost Kelcom International, s.r.o. - zájem o vystavení skladiště a administrativní budovy. Společnost Turck IMO, s.r.o. - zájem o stavební činnosti v lokalitě. Společnost STAKO - část lokality Na Plachtě zavezla v roce 2009 nebezpečným odpadem a zničila tak zimoviště některých druhů živočichů, za což jí byla udělena pokuta 2 mil. Kč.

Komunikace[editovat | editovat zdroj]

 • Komunikace mezi jednotlivými aktéry stále probíhá, a to zejména zprostředkovaně; např. skrze petici, připomínkové řízení ke změně územního plánu, aj. Vzhledem k tomu, že je v kauze sledovatelný progresivní vývoj, lze komunikaci označit za konstruktivní; např. postupné vyhlášení území přírodními památkami, dvě z nich evropsky významnými lokalitami a návrh nového územního plánu, který vyjímá území Na Plachtě 3 ze zastavitelných oblastí.

Úloha vědy a vědců[editovat | editovat zdroj]

 • Věda ani vědci se do rozhodování nezapojují.

Závěr[editovat | editovat zdroj]

 • Spor o využití území stále probíhá, nicméně je pravděpodobné, že se změnou územního plánu města Hradce Králové se uzavře; přičemž zájem ochrany přírody převáží nad zájmy developerů. Při současném a predikovatelném vývoji lze pozorovat pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak na místní komunitu.

Odkazy/Literatura[editovat | editovat zdroj]Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->