Nápověda:Ověřování stránek

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jednotlivé stránky Enviwiki jsou postupně posuzovány/označovány co se týče obsahu a kvality. Tento nástroj může být využit pro stanovení nároků na kvalitu požadovaných výstupů kurzu a v následném hodnocení studentů (vstup externích posuzovatelů zajišťuje též objektivitu hodnocení). Je ale důležitý i z hlediska dalších přispěvatelů ve Wiki prostředí - umožňuje rozlišit příspěvky expertů v oboru od textů shrnujících praktické zkušenosti nebo zcela laických. Stránky mohou být následně rozlišeny i formou autorské licence (viz např. info o Enviwiki).

Ikona kvality stránky

Celková kvalita stránky[editovat | editovat zdroj]

Na každé stránce můžeme najít označení celkové kvality. Toto označení vyjadřuje malá ikona v pravém horním rohu stránky (viz obrázek). Celková kvalita stránky může mít tři stupně:

Neposouzeno[editovat | editovat zdroj]

Stránka doposud nebyla vůbec posouzena, jedná se pravděpodobně o stránku, na které se doposud pracuje, nebo která zatím nesplňuje ani základní kritéria kvality, znamená to, že pravděpodobně obsahuje chyby a neměla by být vůbec používána jako zdroj informací. Pokud zaregistrovaný uživatel udělá na takovéto stránce úpravy, bude se stránka nadále zobrazovat v poslední verzi, tedy i s touto úpravou.

Posouzená stránka[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla podrobena základnímu posouzení některým z editorů Enviwwiki a lze ji, s jistými výhradami, použít jako zdroj informací. Běžný uživatel může tuto stránku upravovat, jeho úpravy se však nezobrazí přímo do zobrazované stránky, ale najde je pod "ouškem" Návrh. Součástí stabilní verze stránky se stanou až po schválení editorem Enviwiki.

Kvalitní stránka[editovat | editovat zdroj]

Tato stránka prošla řádným recenzním řízením odborného obsahu a odborný recenzent tuto stránku označil jako "kvalitný" a zároveň editoři Enviwiki označili tuto stránku jako kvaltiní i po formální stránce. Stránka označená jako kvalitní by měla splňovat požadavky na "Nejlepší stránky Wikipedie". Běžný uživatel může tuto stránku upravovat, jeho úpravy se však nezobrazí přímo do zobrazované stránky, ale najde je pod "ouškem" Návrh. Součástí stabilní verze stránky se stanou až po schválení editorem Enviwiki.

Kvalitní stránka musí dle podrobností posouzení stránky splňovat současně následující kritéria:

  • Využitelnost: může být libovolná kromě "Základní info"
  • Kvalita obsahu: musí být "Recenzováno/kvalitní"
  • Forma: musí být "Kvalitní"

Pokud stránka nesplňuje některé z těchto kritérií, je automaticky označena pouze jako "Posouzená stránka"

Podrobnosti posouzení stránky[editovat | editovat zdroj]

Po kliknutí na ikonku +/- v právém horní rohu vedle ikonky kvality (viz obrázek) může zjistit uživatel podrobnosti posouzení stránky. Každá stránka je posuzován ze tří různých hledisek:

Využitelnost[editovat | editovat zdroj]

Kritérium "Využitelnost" neposuzuje vlastní kvalitu stránky, je však návodem, jaké cílové skupině je článek určen. Toto kritérium určuje odborný recenzent ve spolupráci s editorem Enviwiki. Existují zde 4 možnosti:

Základní info[editovat | editovat zdroj]

Stránka obsahuje základní informace, její využitelnost je především pro širokou veřejnost či žáky základních škol. Stránka s touto využitelností nemůže být nikdy označena jako "Kvalitní stránka"

Střední školy[editovat | editovat zdroj]

Stránka obsahuje informace využitelné především studenty středních škol a pedagogy základních a středních škol.

Vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Stránka obsahuje informace využitelné především vysokoškolskými studenty, případně také pedagogy základních a středních škol.

Mezioborový dialog[editovat | editovat zdroj]

Informace na této stránce jsou využitelné především pro odborný mezioborový dialog.


Kvalita obsahu[editovat | editovat zdroj]

Kritérium "Kvalita obsahu" posuzuje obsah především po odborné stránce. Toto kritérium určuje především odborný recenzent, první dva stupně může přiřadit i editor Enviwiki. Kritérium má také 4 možnosti

Menší chyby[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla posouzena editorem Enviwiki a ten na ní shledal menší chyby, jejichž popis najdete na konci článku, s přihlédnutím k těmto komentářům je článek použitelný

Základní[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla posouzena editorem Enviwiki a ten na ní neshledal chyby. Stránka však nebyla posouzena recenzentem v daném oboru.

Recenze/dobrá[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla posouzena odborným recenzentem a ten na ní shledal menší odborné chyby, které brání tomu, aby byla ozačena přímo jako "kvalitní". Stránka podle něj po odborné stránce splňuje kritéria "Dobré stránky Wikipedie" Problémy jsou vyjádřeny v komentáři na konci stránky.

Recenze/výborná[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla posouzena odborným recenzentem a ten na ní neshledal žádné odborné chyby. Stránka podle něj po odborné stránce splňuje kritéria "Nejlepší stránky Wikipedie"

Forma[editovat | editovat zdroj]

Stránka byla posouzena editorem Enviwiki po formální stránce a má také 4 možnosti

Formální chyby[editovat | editovat zdroj]

Heslo bylo po formální stránce posouzeno editorem Enviwiki a ten na stránce shledal relativně podstatné formální chyby, které však principiálně nebrání využití stránky. Problémy jsou vyjádřeny v komentáři na konci stránky.

Základní[editovat | editovat zdroj]

Heslo bylo po formální stránce posouzeno editorem Enviwiki a ten na stránce shledal menší formální chyby, které však nebrání využití stránky. Problémy jsou vyjádřeny v komentáři na konci stránky.

Dobrá[editovat | editovat zdroj]

Heslo bylo po formální stránce posouzeno editorem Enviwiki a ten na stránce shledal jen velmi drobné formální chyby, které nebrání využití stránky. Stránka podle něj po formální stránce splňuje kritéria "Dobré stránky Wikipedie". Problémy jsou vyjádřeny v komentáři na konci stránky.

Kvalitní[editovat | editovat zdroj]

Heslo bylo po formální stránce posouzeno editorem Enviwiki a ten na stránce neshledal formální chyby. Stránka podle něj po formální stránce splňuje kritéria "Nejlepší stránky Wikipedie".


.