Nákladní doprava

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nákladní doprava je úzce spojena s ekonomickou aktivitou a vzorci výroby a využití půdy. Je ovlivněna rozvojem mezinárodního obchodu, poptávkou spotřebitelů a narůstajícím využíváním moderních komunikačních technologií.

Do 60. let 20. století dominovala v nákladní dopravě železnice. Vzhledem k narůstajícím požadavkům na flexibilitu a rychlost však železnice začala tento svůj význam ztrácet na úkor silniční nákladní (kamionové) dopravy[1]. Snahu skloubit environmentální příznivost železnice a nutnost flexibility představuje tzv. multimodální (kombinovaná) doprava[2], která spočívá v přepravě kontejnerů či celých kamionů po železnici s tím, že počáteční či cílový úsek (či obojí) jsou pak vykonány po silnici.

V České republice je v současnosti v provozu 10 terminálů kombinované dopravy, které jsou napojeny na silnici a železnici. Celkem dva z nich navíc umožňují překládku na lodě vnitrozemské plavby. Do budoucna se uvažuje o vzniku sítě veřejných logistických center, u kterých bude svoz a rozvoz zásilek v jejich okolí realizovaný silniční dopravou při vzájemném propojení těchto uzlů pomocí železnice (Adamec a kol. 2008). Kombinovaná doprava bývá považována za environmentálně příznivý druh dopravy díky významnému podílu železnice na přepravě zboží.

Podíváme-li se na strukturu přepravovaného zboží po území ČR, největší podíl (měřeno váhou přepraveného zboží) tvoří surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny (49,9 %). Druhou skupinou jsou „ostatní výrobky“ (12,7 %), třetí nejvíce dopravovanou skupinou komodit jsou obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu (dohromady cca 10,5 %). Více viz následující tabulka.

Tabulka: Vnitrostátní přeprava věcí v ČR podle jednotlivých komodit celkem (tis. tun)[3]

2000 2002 2003 2004 2005 2006
Celkem 428 962 483 226 452 774 468 642 463 790 444 351
Obiloviny, ovoce a zelenina, živá zvířata, textilie, ostatní pevné látky rostlinného nebo živočišného původu 42 120 46 461 42 949 42 155 44 905 46 544
Potraviny, krmivo pro zvířata odpad z potravin, olejniny, rostlinné a živočišné oleje a tuky 38 861 44 895 37 954 36 705 35 637 37 072
Pevná paliva 33 442 37 103 30 773 30 298 29 229 34 527
Ropa, ropné produkty a plyn 8 480 6 654 6 017 7 929 9 783 9 087
Železná ruda, železo, surová ocel, neželezné rudy a šrot 7 639 10 425 12 817 7 339 10 663 11 234
Hutní výrobky 14 032 9 917 10 386 11 986 13 275 9 927
Surové a zpracované nerosty, cement, vápno a ostatní stavebniny 204 715 231 291 230 721 251 933 249 550 221 780
Přírodní a chemická hnojiva 11 337 12 733 10 524 9 781 9 904 10 708
Chemikálie z uhlí, asfalty, ostatní chemické výrobky, papírovina a papírový odpad 11 218 8 294 9 622 10 826 5 116 7 096
Ostatní výrobky 57 117 75 453 61 012 59 691 55 729 56 376


Zdroje a poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Adamec, V. a kol. (2008): Doprava, zdraví a životní prostředí. Grada Publishing, a.s., Praha
  2. Multimodální doprava představuje obecně takovou přepravu, která využívá na cestě alespoň dvou druhů dopravy. Nejčastěji se jedná o kombinaci silnice-železnice, u osobní dopravy se multimodalita projevuje integrací různých druhů dopravy do integrovaných dopravních systémů.
  3. MD ČR (2007): Ročenka dopravy 2006. Ministerstvo dopravy ČR. Dostupné na http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2006/index.html

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]