Kategorie kompetencí EV a VUR

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V dokumentech environmentálního vzdělávání (EV) jsou vymezeny kompetence následujícím způsobem:

 • Pět kategorií cílů pro jednotlivce a skupiny, kterých by mělo být dosaženo pomocí environmentálního vzdělávání[1][2]:
  • uvědomění a citlivost vůči životnímu prostředí a environmentálním problémům
  • znalosti a porozumění životnímu prostředí a environmentálním problémům
  • zodpovědný přístup k životnímu prostředí
  • znalosti a dovednosti potřebné k identifikaci a řešení environmentálních problémů
  • znalosti a dovednosti nezbytné k aktivnímu podílení se a účasti při řešení environmentálních problémů.

Vzdělání pro udržitelný rozvoj (VUR) lze charakterizovat jako průběžný proces učení, zkoumající otázky a dilemata, kde se vhodné odpovědi a řešení mohou měnit s tím, jak rostou naše zkušenosti. Cíle učení pro UR by měly zahrnovat znalosti, dovednosti, pochopení, postoje a hodnoty[3].

 • Vzdělávání pro UR je součástí procesu budování informované, zainteresované a aktivní populace. VUR zahrnuje iniciativy pro rozvíjení kultury vzájemného respektu v komunikaci a rozhodování, čímž dochází k přesouvání ohniska pozornosti od pouhého přenosu informací[4].
 • Specifické kompetence byly určeny jako důležitý vzdělávací cíl VUR v dokumentech Strategie vzdělávání pro UR EHK OSN[3] - přehled kompetencí pro UR viz[5]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

 1. UNESCO - UNEP, 1977: Deklarace Mezivládní konference o ekologické výchově, Tbilisi
 2. Charta z bělehradského semináře o ekologické výchově – „Bělehradská charta“, Bělehrad, Jugoslávie.
 3. 3,0 3,1 Strategie vzdělávání pro UR, 2005. Evropská hospodářská komise OSN. Přijato na Zasedání na vysoké úrovni Ministerstev školství a životního prostředí, Vilnius, březen 2005. In: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMNF8Z6SCK
 4. UNESCO, 1997: Mezinárodní konference o životním prostředí a společnosti: Vzdělávání a veřejné uvědomění pro udržitelnost Thessaloniké, Řecko
 5. Dlouhá, J. Kompetence v environmentálním vzdělání. Envigogika, 4 (2009) 1 [online] [cit. 2009-06-16] Dostupné z www: < http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/20091/300-kompetence-v-environmentalnim-vzdlani-> ISSN: 1802-3061