Globální trhy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokud jde o mezinárodní instituce ovlivňující světový obchod, jedna z nejdůležitějších je Světová obchodní organizace – WTO – se sídlem v Ženevě. Ta nahradila dřívější GATT, ale podstata zůstává: její globální regulační rámec stojí a padá s multilaterálními dohodami států (a integračních seskupení). Vyjednávání o clech a technických podmínkách obchodu je obtížné, protože na sebe narážejí omezené zájmy vlád a regionálních seskupení. Přestože deklaratorně převážila argumentace ve prospěch liberalizace globálních trhů, pokušení protekcionismu (ochranářství) zůstávají a nejsou jich ušetřeny ani ty nejbohatší země, pokud zrovna na určitých trzích zaostávají v efektivnosti (ochrana ocelářství USA, textilu v EU, zemědělství v USA i v EU, a ještě silněji ve Švýcarsku – sídle WTO!). Otázka stability globálního obchodu je ovšem klíčová pro další hospodářský rozvoj (Drábek, 2001).