Freecycling

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Freecycling je specifickou formou spoluspotřebitelství, úzce souvisí se sdílenou ekonomikou. Ve svém překladu znamená "svobodný, volný koloběh" - volný koloběh věcí, které jsou nabízeny zcela zdarma.[1] Spoluspotřebitelství je sociální hnutí, které se zaměřuje na výměnu, pronajímání a darování věcí místo tradičního nákupu a prodeje hmotného (např. auta), nebo nehmotného zboží (např. hudba). Pro spoluspotřebitelství jsou intenzivně používány digitální média.[2]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Freecycling bylo založeno v roce 2003 Deronem Bealem v rámci jeho zaměstnání v recyklační firmě, kdy na základě iniciativy zaměstnanců začali věci z odpadu, které byly v perfektním stavu, nabízet různým neziskovým organizacím. Vznikla tak první šíť, kde mohl kdokoliv ve městě dávat a dostávat nechtěné věci zdarma. V roce 2006 se z tohoto projektu stala nezisková organizace s názvem The Freecycle Network (TNT) www.freecycling.org. Síť měla původně 30 členů v městě Tuscus a rozrostla se na více, než 9 milionů členů, organizovaných ve více, než 5 300 regionálních skupinách po celém světě (stav ze srpna 2018).[3] Chod celé organizace zajišťují převážně dobrovolníci. Peníze na provoz získává síť převážně od dobrovolných dárců a z grantů a také z reklamy.[1]

The Freecycling Network si stanovila za poslání vybudování celosvětového darovacího hnutí, které bude redukovat odpady, chránit vzácné zdroje a přinese členům výhody zapojení se v širší komunitě. Podle stránek TNT zabrání denně členové TNT vzniku 500 tun odpadu. Motto celé komunity je "měníme svět dárkem jednou za čas".[4]

Spory kolem pojmu Freecycling[editovat | editovat zdroj]

Síť TFT se povedlo rozšířit skoro do celého západního světa. Jako problematický krok byla chápána snaha této sítě zajistit si pojem Freecycling jako ochrannou známku o kterou požádala v roce 2004 a v roce 2005 ji získala. Na základě toho bylo více podobných iniciativ donuceno změnit své názvy. V roce 2010 byla TFT zažalována pro neplatnost ochranné známky a o tuto známku definitivně přišla. Tento spor je chápán především jako velká kontroverze v tom, že síť, které prosazuje motivace volné sdílení ve skutečnosti může mít i další zájmy.[1] Na ochranu volného používání pojmu freecycle vznikla organizace Freecycle Forever (freecycleforever.org).[5]

Vzniky dalších sítí[editovat | editovat zdroj]

V roce 2005 byla založena komunita FreeSharing Newtwork (freesharing.org), ve Velké Británii vznikla spojením slov free a legal síť Freegle (Ilovefreegle.org)

Česká republika[editovat | editovat zdroj]

The Freecycle Network[editovat | editovat zdroj]

V České republice existují dvě místní skupiny v rámci sítě TFT, ani jedna z nich však v srpnu 2018 neukazovala žádné aktivity.[6]

rerere.cz[editovat | editovat zdroj]

Stránky rerere.cz byly založeny zahraničními dobrovolníky z pražských nevládních organizací. Vznik byl finanován z grantu EU. V srpnu 2018 nebyly stránky rerere.cz funkční, na facebookovém profilu Rerere.cz byl ke stejnému datu poslední příspěvek z roku 2014.[7]

VšezaOdvoz[editovat | editovat zdroj]

Internetový freecyclový portál "VšezaOdvoz" funguje od července 2010. Na svém webu uvádí principy velmi podobné principům TFT, za samotným projektem stojí dva lidé.[8] V srpnu 2018 měl portál skoro 70 000 registrovaných uživatelů, z toho přes 6 000 darovalo či přijalo alespoň jeden předmět.[9] Facebooková stránka VšezaOdvoz měla v srpnu 2018 přes 4 700 uživatelů.[10]

Nevyhazujto[editovat | editovat zdroj]

Také internetový portál Nevyhazujto funguje od roku 2010, ve svých principech také uvádí potřebu pomoci udržitelnosti a za projektem stojí dva lidé.[11] Facebooková skupina Nevyhazujto měla v srpnu 2018 přes 13 tis. členů.[12]

hearth.net[editovat | editovat zdroj]

Hearth.net se defunuje jako štědrá sociální síť, jež se orientuje na kvalitní mezilidské vztahy a poukazuje na transformační potenciál integrace principů ekonomiky daru do každodenního života. jež se orientuje na kvalitní mezilidské vztahy a poukazuje na transformační potenciál integrace principů ekonomiky daru do každodenního života. Slovo Hearth vzniklo jako průnik slov Heart a Earth.[13]

Schéma principů freecycling[3]

Principy[editovat | editovat zdroj]

Základem freecycling sítí je neplacené předávání zboží jako nábytek, hračky a knihy.[14] Členové sítě mohou předměty jak poskytovat, tajk i přijímat. Fungování členů sítě lze identifikovat jak jako sobecké (darují předměty, aby se jich zbavili, přijímají dary, aby ušetřili peníze), tak i jako altruistické (darují předměty aby pomohli ostatním, berou si předměty, aby šetřili životní prostředí).[15] Freecycle hnutí je tak označováno jako win/win příležitost s přidaným sociálním vlivem.[16] Navíc samotné předávání věcí mezi dárcem a příjemcem často mění názory dárců a jejich uvažování se posunuje od sobeckého (zbavit se nepotřebného) k altruistickému (např. udělat někoho šťastným) a k dalšímu zapojení do Freecycle komunity.[17] Freecycle hnutí také podporuje koncept lokální udržitelnosti (např. krátké přepravní vzdálenosti).[18]

Pro existenci freecyclingu je zásadní využívání internetu – většinou na serverech, které sdružují registrované členy. Tyto servery zdůrazňují, že hlavním posláním je redukce odpadu a šetření životního prostředí, některé servery zdůrazňují také sociální aspekt.[1]

Freecycling sítě[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 HAVLOVÁ, Klára. Nevyhazuj to (.cz) Environmentální souvislosti internetového přenechávání věcí. Brno, 2012 [cit. 2018-08-03]. 86 s. diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií. Vedoucí práce Hana Librová. Dostupné online. (česky)
 2. BELK, Russell. You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research. 2014-08, roč. 67, čís. 8, s. 1595–1600. Dostupné online [cit. 2018-08-02]. ISSN 0148-2963. DOI:10.1016/j.jbusres.2013.10.001.  
 3. 3,0 3,1 KLUG, Katharina. A gift for a stranger: freecycling as a current lifestyle of sustainable consumption.. In: Sustainability in a Digital World. Cham: Springer, 2017. Dostupné online. S. 201-207. (anglicky)
 4. BALHAROVÁ, Eliška. Svépomocná nepeněžní ekonomika na internetu. Brno, 2010 [cit. 2018-08-03]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Naděžda Johanisová. Dostupné online.
 5. History - Freecycle Forever. www.freecycleforever.org [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. 
 6. Freecycle Groups in Czech Republic, Czech Republic. www.freecycle.org [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. 
 7. ReReRe. www.facebook.com [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 8. O VšezaOdvoz | VšezaOdvoz. VšezaOdvoz.cz [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 9. Žebříček uživatelů. VšezaOdvoz.cz [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 10. Všezaodvoz.cz. www.facebook.com [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 11. Nevyhazujto - O nás. Nevyhazujto [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 12. Nevyhazujto. www.facebook.com [online]. [cit. 2018-08-03]. Dostupné online. (česky) 
 13. Hearth net - O nás. www.hearth.net [online]. [cit. 2018-08-06]. Dostupné online. 
 14. ARSEL, Zeynep. Hybrid pro-social exchange systems: The case of Freecycle. ACR North American Advances. 2011. Dostupné online.  
 15. NELSON, Michelle R.; RADEMACHER, Mark A.; PAEK, Hye-Jin. Downshifting Consumer = Upshifting Citizen? An Examination of a Local Freecycle Community. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 2007-05, roč. 611, čís. 1, s. 141–156. Dostupné online [cit. 2018-08-02]. ISSN 0002-7162. DOI:10.1177/0002716206298727. (anglicky) 
 16. HUTTER, Katharina; HOFFMANN, Stefan; MAI, Robert. Carrotmob. Business & Society. 2016-07-27, roč. 55, čís. 7, s. 1059–1077. Dostupné online [cit. 2018-08-03]. ISSN 0007-6503. DOI:10.1177/0007650315576367. (anglicky) 
 17. APTEKAR, Sofya. Gifts Among Strangers: The Social Organization of Freecycle Giving. Social Problems. 2016-05-01, roč. 63, čís. 2, s. 266–283. Dostupné online [cit. 2018-08-03]. ISSN 0037-7791. DOI:10.1093/socpro/spw005. (anglicky) 
 18. EDEN, Sally. Blurring the boundaries: Prosumption, circularity and online sustainable consumption through Freecycle. Journal of Consumer Culture. 2015-05-28, roč. 17, čís. 2, s. 265–285. Dostupné online [cit. 2018-08-03]. ISSN 1469-5405. DOI:10.1177/1469540515586871. (anglicky) 


Logo TACR.pngTato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu "Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“, podpořeného v letech 2018–2021 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.