Formulář případu

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledáváníFormulář případu
Jezeří02.jpg
Základní informace
Místo a rozsah místo a rozsah
Téma téma
Princip konfliktu nebo spolupráce krátký popis konfliktu
Časový údaj časový údaj
Komunikace
Probíhá komunikace? probíhá/neprobíhá
Jaká je komunikace konstruktivní/smíšená/konfliktní
Forma komunikace tváří v tvář/zprostředkovaná
Úloha vědy a vědců
aktivní zapojení/ omezené zapojení/ bez možnosti zapojení do rozhodování
Výsledek
Kauza dořešena/nedořešena
Dopad na žp pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp
Dopad na místní komunitu pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu
Další info
tady má být další info
Kontakt
text kontakt

Podstata případu[editovat | editovat zdroj]

 • Co se stalo, odkud a kam to vedlo
 • O co v PS jde a z jakého úhlu případ popisujeme
 • Průběh (stručně)

Aktéři – místní hráči[editovat | editovat zdroj]

 • vyjmenovat a stručně popsat: roztříděni primárně podle vztahu k řešení = jejich zájmu a cíle:

pozitivní/negativní dopad na žp nebo regionální rozvoj (předmět kauzy)

+ nevyhranění(ambivalentní), zdůraznit roli aktérů, pokud to lze identifikace: 1. iniciátora řešení a 2. toho, kdo má pravomoc rozhodnout

Komunikace[editovat | editovat zdroj]

 • mezi jednotlivými aktéry (mezi aktérem, který má moc rozhodnout a ostatními aktéry), stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat:

(pro informační rámeček volíme tu variantu, která měla vliv na výsledek procesu, např. komunikace může zároveň být konfliktní i konstruktivní, ale pokud nedospěla k alespoň návrhu konsensuálního řešení, považujeme ji za primárně konfliktní)

a) probíhá/neprobíhá

b) konstruktivní/smíšená/konfliktní

c) forma: tváří v tvář / zprostředkovaná (např. přes média, protestní akce – srážky znesvářených skupin se nepovažují za komunikaci tváří v tvář)

Úloha vědy a vědců[editovat | editovat zdroj]

 • stručně popsat, pro informační rámeček kategorizovat: aktivní zapojení v rozhodovacím procesu (ať už v jeho zprostředkování nebo přímá účast na rozhodování) / omezené zapojení – dodání informací, úloha poradců a konzultantů / bez možnosti zapojení, ovlivnění rozhodování, nejsou přizváni (i když mají zájem)

Závěr[editovat | editovat zdroj]

 • Popsat výsledný stav kauzy: dopady na životní prostředí, region a místní komunitu, vč. pozitivních a negativních aspektů UR
 • Pro potřeby informačního rámečku kategorizovat:

a) kauza dořešená/nedořešená

b) pozitivní/smíšený/negativní dopad na žp (zejména na ochranu žp)

c) pozitivní/smíšený/negativní dopad na místní komunitu (sociální = zda byl konflikt vyřešen, přetrvává, nebo dokonce prohlouben či vyvstal nový)

 • Podstatné a nepodstatné faktory, které ovlivnily současný stav
 • Případně srovnání s obdobnými případy

Odkazy/Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • (zde je možno rozšířit popis případu – v PS na web je tak možno se soustředit na role aktérů)Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

MOSUR.jpeg

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->