Enviwiki:Typografická doporučení

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Není-li uvedeno jinak, měla by typografická úprava článku dodržovat normu ČSN 01 6910:2007. Níže uvádíme jednak odchylky od této normy, které se ve WikiSkriptech vyžadují, jednak pravidla, v nichž se často chybuje.

Tip.png
Tip: Podívejte se na typografické rady české Wikipedie.

Pro WikiSkripta platí stejná typografická doporučení jako pro českou verzi Wikipedie. Na stránce typografické rady české Wikipedie najdete kvalitně zpracovaný přehled hlavních zásad.

Tip.png
Tip: Podívejte se na typografické rady české Wikipedie.

Interpunkce[editovat zdroj]

Pomlčka, spojovník a znaménko minus[editovat zdroj]

  • Z počítačové klávesnice lze snadno zadat spojovník (nesprávně „krátkou pomlčku“), který slouží ke spojování slov. Používáme jej i v zápisech chemických sloučenin.
  • „Dlouhou“ pomlčku lze vložit buď jako sekvenci –, nebo klepnutím na pomlčku v nabídce Vložit pod editovacím oknem.
    • Před a za pomlčkou se píše mezera. Výjimkou je použití pomlčky pro zapsání rozsahu (tj. ve významu „do“, „až“).
Spojovník a pomlčka
Spojovník Pomlčka
má-li, řecko-latinský, B-lymfocyt zdravý člověk – špatně vyšetřený člověk
kys. 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová za 4–6 hodin
  • Znaménko minus se zadává jako −.
    • Při zápisu záporného čísla se píše těsně před číslice: −10 °C.
    • V zápisech matematických operací se z obou stran odděluje normální, nebo nedělitelnou mezerou  : 10 − 2 = 8.
Minus vypadá podobně jako pomlčka, je však posazeno v jiné výšce, aby „lícovalo“ s ostatními matematickými symboly.

Uvozovky[editovat zdroj]

V češtině používáme zpravidla uvozovky dvojité „“ („ a “) a jednoduché ‚‘ (‚ a ‘). Uvozovky lze vložit pomocí nabídky Vložit pod editačním oknem. Klávesou na klávesnici vložíme uvozovky "", které by se v článcích neměly používat (tolerují se však např. v diskusích).

Čísla[editovat zdroj]

Exponenty[editovat zdroj]

K zapsání exponentu používáme <sup></sup> pro horní index, případně <sub></sub> pro index dolní. Oba dva kódy lze vložit také pomocí tlačítka na horní editační liště.

Kód V textu
m<sup>2</sup> m2
O<sub>2</sub> O2

Jednotky[editovat zdroj]

Délkové, hmotnostní a objemové míry se uvádějí v metrických jednotkách (metr, kilogram, litr) a jejich dekadických násobcích.

Teplota se uvádí zpravidla v Celsiových stupních (°C), ve fyzikálních textech v kelvinech (K). Krevní tlak se vyjadřuje v milimetrech rtuti (mmHg). V ostatních případech se všude, kde je to možné, užívá Mezinárodní soustavy jednotek (SI)

Jednotky jsou odděleny od čísla normální, nebo nedělitelnou mezerou &nbsp;. V případě, že je napíšeme bez mezery, čteme celý zápis jako přídavné jméno.

Zápis Čtení
10 % deset procent
10% desetiprocentní

Matematická znaménka[editovat zdroj]

Matematická znaménka, např. / (lomeno), = (rovná se), < a > (menší a větší), se od čísla oddělují normální, nebo nedělitelnou mezerou &nbsp;

Kód V textu
<&nbsp;3,5 < 3,5

Zkratky[editovat zdroj]

Je potřeba se vyvarovat nadměrného užívání zkratek. Používají se jen všeobecně známé zkratky. Při prvním výskytu v článku se vypíše plný termín a zkratka následuje v závorkách; to neplatí pro zcela běžné zkratky používané ve většině medicínských oborů (např. bilat. = bilateralis, bilaterální).