Environmentální principy provozování horských chat od Alpenverein

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Provozované chaty od skupiny Alpenverein se nachází v pohoří Alp a je jich 425 (k roku 2019, zrdoj: www.oeav.cz). Tyto chaty může veřejnost používat případně při putování po horách nebo dokonce i jako záchranné středisko. Chod těchto objektů je podpořen několika důležitými environmentálními principy provozování. Chaty nabízí skupina Alpenverein výhodně pro své členy. Členy se stanete, pokud si zakoupíte roční pojištění od Alpenverein. Členové skupiny mohou využít mnoha výhod. Například je pro ně snazší dostupnost – členové mají přednost v rezervacích – nebo třeba výhodnější ceny (jak ubytování, stravy, tak i pitného režimu).

Pravidla pro pobyt[editovat | editovat zdroj]

Od 1. 1. 2008 na základě rozhodnutí valné hromady OEAV (20. 7. 2007) v Bad Goisern, valné hromady DAV z 9./10. 11. 2007 ve Fürtu a valné hromady AVS (= Alpenverein Südtirol) ze 17. 11. 2007 platí níže zmíněná pravidla. Alpské svazy (AVS, DAV, a OEAV) poskytují okolo 425 horských chat v kategorii I. a II. Tyto chaty nabízejí útočiště horolezcům a také ostatním návštěvníkům. Jde-li o chatu provozovanou správcem, je zajištěno i stravování. Chaty jsou vybaveny většinou velice jednoduše se základními potřebami v provozním stavu. Z prostředků alpských členů jsou tato obydlí podporována skrze členské příspěvky. Tímto jsou také poskytovány jisté výhody právě členům. Platí taktéž pro členy třech výše uvedených alpských svazů skrze smluvní vztah. Pravidla, která jsou dána pro využívání horských chat, jsou platná pro všechny uživatele. Současně se tak určují jejich práva a povinnosti. Krom toho je nutné dodržovat všeobecné zásady a normy mezilidských vztahů. Alpské svazy mají taktéž na starost horské ubytovací hostince a hotely, které jsou III. kategorie, pro která tato pravidla neplatí.

Ohlašovací povinnost a průkaz[editovat | editovat zdroj]

Kdokoli přijde na chatu provozovanou výše zmíněnými svazy, s cílem přespání nebo ubytování, se musí zapsat do knihy návštěvníků (tzv. Hüttenbuch) s čím se podepisuje k respektování pravidel pobytu. Zároveň je doporučeno všem návštěvníkům zapsat svůj cíl a směr cesty, pro případné pátrání nebo záchranné akce, kdyby došlo při túře k nějaké nehodě či zabloudění. Nárok na výhody a slevy mohou získat pouze členové, kteří mají platný průkaz.

Nárok na lůžko[editovat | editovat zdroj]

Nárokování na lůžko je možné jen tehdy, pokud není zaplněna lůžková kapacita 75% chaty. Platba za rezervování pobytu je závislá na dohodě mezi sekcí, která vlastní chatu a mezi správcem chaty, kdy musí odpovídat vyhlášeným tarifům. Přednostně mají právo na lůžko nemocní nebo poranění, pro které není možný, z důvodů jejich zdravotního stavu, sestup do údolí. Přednost mají také členové záchranných týmů, kteří jsou na pátrací nebo záchranné akci. Pro každého návštěvníka je povinností pro používání lůžka využití vložky do spacího pytle. Ceny za pobyt Ceny za pobyt a ostatní tarify jsou určeny sekcí, která má chatu ve vlastnictví. Tarify musí být vyvěšeny na viditelném místě. Za uhrazení ubytování získává každý návštěvník doklad o zaplacení, který slouží taktéž jako pojištění zavazadel. Členové sekce, kteří vlastní nebo spravují chatu se nepřipisují žádné výhody oproti ostatním členům svazu.

Stravování[editovat | editovat zdroj]

Na chatách musí být nabízeno minimálně jedno teplé jídlo ve vymezeném čase od 12h do 20h. Členové Alpenverein a jim roveň postavení návštěvníci získávají slevu 20% minimálně na jedno jídlo typu „Bergstegeressen“. V nabídce musí taktéž být nealkoholický nápoj (cena tohoto nápoje musí být minimálně o 40% nižší než cena piva stejného objemu). Podle časového plánu návštěvníku a po dohodě se správcem chaty má chatař za povinnost připravit snídani nebo teplou vodu „Teewasser“. Konzumace importovaných zásob návštěvníkem není povolena. S výjimkou členů Alpenverein, kteří tak učinit mohou. Za využití této možnosti však uhradí příspěvek za využívání infrastruktury chaty dle tarifů pro danou chatu. Je zakázáno konzumovat donesené alkoholické nápoje.

Prostředky na záchranu[editovat | editovat zdroj]

Funkční prostředky pro záchranné akce jsou připraveny na každé chatě. Za jejich stav a funkčnost zodpovídá chatař nebo správce chaty.

Pobyt na chatě a v jejím okolí[editovat | editovat zdroj]

Každý, kdo navštíví chatu, se musí v ní a v jejím okolí chovat tak, aby neohrožoval a nerušil ostatní návštěvníky. Chatu i její okolí je potřeba udržovat v čistotě. Všichni návštěvníci i hosté nesmí poškozovat přírodu a tudíž si musí své odpadky odnášet sami do údolí. Kouření na chatě není zásadně povoleno. Na pokojích, kde se vyskytují lůžka se nesmí vařit ani jíst. Do pokojů je zákaz vstupu v pohorkách, trekových botách a v lyžařských botách. Manipulování s otevřeným ohněm (tím je myšleno: svíčky, vařiče atd.) je přísně zakázáno. Ubytování zvířat se musí dopředu vyjednat se správcem chaty, ale v žádném případě se nesmí pohybovat v prostorách s lůžky a v kuchyni. Za poškození zařízení/vybavení nebo chaty je zodpovědný ten, co poškození způsobil. Za děti zodpovídají rodiče nebo osoby, které dítě doprovázejí, v plném rozsahu.

Dodržování zásad, stížnosti[editovat | editovat zdroj]

Chataři nebo správci chaty jsou zplnomocněni zodpovědnými představiteli sekce, která chatu vlastní nebo spravuje, k dodržování těchto pravidel pro pobyt na chatách i k jejich kontrole. Kdo nebude dodržovat tyto pravidla může být z chaty vykázán. Reklamace a stížnosti se vyřizují na místě. Pokud to však není možné, je nutné stížnost zaslat písemnou formou na adresu sekce, která chatu vlastní anebo spravuje. Proti rozhodnutí sekce se může postižený odvolat k presidiu Alpenvereinu nebo alpského svazu.

Závěrečná ustanovení[editovat | editovat zdroj]

Tato pravidla pro pobyt musí být uložena v písemné formě na každé chatě a musí být přístupná pro každého návštěvníka chaty.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]