Environmentální periodizace dějin lidstva

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Periodizace dějin je vždy významnou teoreticko-metodologickou problematikou, obráží věcná a světonázorová východiska daného historika. O periodizaci environmentálních dějin světa se pokusil významný britský environmentální historik a historický geograf Ian Simmons. Podle Leoše Jelečka (2006) se mu zároveň podařilo výstižnou zkratkou charakterizovat i rozdílný vliv jednotlivých kultur a výrobních způsobů či technologií na míru změny jejich životního prostředí:

  • Lovecko-sběračská a raně zemědělská epocha
  • Říční civilizace (Blízký východ)
  • Zemědělské říše
  • Éra atlanticko-průmyslová (asi od r. 1800 do 60. let 20. století), tj. období průmyslové revoluce, provázené jí vyvolanými procesy demografické revoluce, urbanizace, a na ní navazující revoluce vědeckotechnické
  • Pacificko-globální éra (období revoluce informační) – v té si již lidstvo uvědomilo, že je nejen odpovědné za stav svého životního prostředí, ale že jeho aktivity mohou být osudné jak pro prostředí, tak pro lidstvo samé.
  • Nové geologické období: antropocén. Pokud se na změny na Zemi díváme v měřítku geologického vývoje, jsou změny ještě výraznější. Jde například o proměnu biogeochemických cyklů, která je charakterizována (jinými než přirozenými) toky látek v celosvětovém měřítku (Moldan, 2001). „Cyklus dusíku je ovlivněn lidmi v ještě větší míře než cyklus uhlíku. V současné době lidská činnost způsobuje poutání nejméně tak vysokého objemu dusíku jako všechny přirozené procesy dohromady… Lidmi způsobený tok sloučenin síry dosahuje asi 20 % toku přirozeného, u fosforu jsou přirozený a lidmi způsobený tok co do objemu vyrovnány a u průmyslově intenzívně využívaných kovů, jako je měď, olovo, stříbro či rtuť, je antropogenní tok sto- až tisícinásobný ve srovnání s toky přirozenými.“

Pro výuku[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Jeleček, Leoš. Geoatest PřF UK Praha, vzdělávací kurz 1997 + další autorovy texty. In: (Kolářová, 2006)
  • Kolářová, Hana. Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze. 2006 ISBN: 80-87076-02-8
  • Moldan, B. (Ne)udržitelný rozvoj, Nakladatelství Praha : Karolinum 2001, str. 18
  • The Anthropocene Era, IGBP Science Series, No. 4, 2001, str. 11

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]