Environmentální archeologie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Environmentální archeologie (anglicky: environmental archaeology) je vědní disciplína studující vztah a vzájemné interakce mezi dávnými obyvateli a prostředím, ve kterém žili[1](vztahem mezi kulturami a životním prostředím v současnosti se zabývá ekologická antropologie). Jedná se o transdisciplinární obor, jenž integruje celou řadu poznatků a postupů jak z jednotlivých disciplín archeologie (archeobotanika, zooarcheologie, geoarcheologie), tak i z mnoha dalších vědních oborů (historie, ekologie, antropologie).

Zájem archeologie o životní prostředí je patrný již od poloviny 18. století. Vědomí toho, jak je důležité zahrnout studium přírodního elementu do studia dávných kultur a společností, začalo znatelně narůstat v druhé polovině dvacátého století, společně s tím, jak se etablovalo a rozvíjelo environmentální hnutí. Bylo to důsledkem atmosféry, jež ve společnosti panovala, která reflektovala environmentální hrozby způsobené změnou klimatu a další činností člověka; důležitý byl i technický pokrok, jenž otevřel environmentální archeologii další možnosti bádání (např. vynález radiokarbonové datovací metody). Slovní spojení Environmentální archeologie (akcentující důraz kladený na zkoumání přírodní složek a jejich interakci s lidskou činností) se pak stále častěji objevuje od poloviny devadesátých let, kdy také vznikl časopis Environmental archaeology[2]. V českém prostředí jsou patrné snahy o prohloubení spolupráce mezi přírodovědci a archeology od počátku devadesátých let.[3]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Environmental archaeology na anglické Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • EVANS, J. (2003). Environmental archaeology and the social order. London and New York: Routledge
  • EVANS, J. – O´CONNOR, T. (1999): Environmental Archaeology. Principles and Methods. Sutton Publishing.
  • BENEŠ, Jaromír, ed. a POKORNÝ, Petr, ed. (2008). Bioarcheologie v České republice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta.
  • BUTZER, K. W. (1972). Environment and Archeology. Methuen.
  • DINCAUZE, D.F. (2000). Environmental Archaeology. Principles and Practice.Cambridge: Cambridge University Press.

Další zdroje[editovat | editovat zdroj]