Energetický audit

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Energetický audit má za cíl zmapovat současný stav energetického hospodaření daného objektu (budovy, výrobního provozu), identifikovat potenciál energetických úspor, navrhnout možná opatření k jejich dosažení a zhodnotit ekonomickou návratnost těchto opatření.

Povinnost zpracovat energetický audit ukládá zákon o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. a zákon v novelizovaném znění č. 177/2006 Sb. větším spotřebitelům energie.

Náležitosti energetického auditu potom upravuje vyhláška č. 213/2001 Sb. a její novela č. 425/2004 Sb.

Rozhodující pro povinnost zpracovat energetický audit budov či zařízení je celková roční spotřeba všech druhů a forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem organizace (IČO). Tato povinnost nastává:

  • pro organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace od celkové roční spotřeby energie 1 500 GJ
  • pro fyzické a ostatní právnické osoby od celkové roční spotřeby energie ve výši 35 000 GJ.