Emisní zóny

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

CHARAKTERISTIKA EKOLOGICKÉ ZÓNY[editovat | editovat zdroj]

Nízkoemisní zóny jsou ekologické zóny, do kterých je možnost vjezdu motorového vozidla pouze s příslušnou ekologickou plaketou. První ekologické zóny se vytvořili již 1. ledna 2008 v Německu. Jedná se o vyčleněnou lokalitu, která je označena příslušnou dopravní značkou. Doplňková tabulka dále znázorňuje, jaký druh vozidla může do zóny vjet. Jedná se o příklad z Německa. Další země mají například pouze omezení pro nákladní vozidla (Londýn, Praha).

Ekologické plakety (Německo):[editovat | editovat zdroj]

bez plakety - EURO 1, zákaz vjezdu do zón, červená - EURO 2, žlutá - EURO 3, zelená - EURO 4 - auta s nejnižším obsahem emisí a EURO 5 zatím není barevně odlišeno

EKOLOGICKÉ ZÓNY V ZAHRANIČÍ[editovat | editovat zdroj]

Německo[editovat | editovat zdroj]

Průkopníkem v zavádění emisních zón je Něměcko. K lednu 2011 je v celém Německu 42 nízkoemisních lokalit. Vozidla bez ekologické známky nemohou do ekologické zóny vjíždět, řidičům hrozí pokuta 40 euro a trestné body v německém registru. To platí, i pokud vozidlo nevybavené ekologickou známkou jinak splňuje emisní limity pro její vydání. Dělení do kategorií platí pro všechna vozidla včetně vozidel registrovaných v zahraničí jako například auta, nákladní vozidla, autobusy, pro obchodníky i pro turisty. Známka stojí 5 euro a je k dostání na všech 300 pobočkách TÜV SÜD Auto Service v Německu. TÜV SÜD Auto CZ nabízí prodej ekologických známek od března 2008. Známky jsou vydávány na základě zaslané kopie technického průkazu. Dále je možné ekologické plakety velmi snadno získat i na vybraných místech STK.

Londýn[editovat | editovat zdroj]

Dalším městem, kde bylo zavedeno zpoplatnění vjezdu do ekologické zóny, je Londýn. Toto opatření zavedl v roce 2008. Omezení se týká vozidel se vznětovým motorem (nákladní vozidla, autobusy, velké vany, mikrobusy a jiná specializovaná vozidla jako karavany) nad 12 tun váhy. Cílem těchto zón je zvýšit kvalitu ovzduší. Pokud jedou vozidla přes nízkoemisní zónu do zpoplatněné zóny, platí v plné výši všechny příslušné poplatky. Vozidla, která nesplní emisní standardy, musí platit stanovený denní poplatek pro pohyb v ní. Ten je nastaven ve výši 200 liber pro vozidla nad 3,5 tuny a 100 liber pro mikrobusy a velké vany, karavany, ambulance a podobná vozidla pod 5 tun hmotnosti. Emisní standardy korespondují s EURO normami. Dne 3. Ledna 2012 dojde k těmto změnám v emisních zónách Londýna: 1) vliv na těžká nákladní vozidla, autobusy a autokary, které již nyní podléhají emisním normám nízkoemisní zóny. Od uvedeného data budou tato vozidla muset splňovat emisní normy Euro IV pro emise pevných částic, aby mohla bezplatně vjíždět do Velkého Londýna. 2)ovlivnění větších dodávek, minibusů a další specializovaných vozidel, která budou poprvé zahrnuta do nízkoemisní zóny. Tato vozidla musí splňovat emisní normu Euro 3 pro emise pevných částic, aby mohla bezplatně vjíždět do nízkoemisní zóny (LEZ).

EKOLOGICKÉ ZÓNY V ČR[editovat | editovat zdroj]

V případě schválení zákona Senátem bude městům umožněno zavádět na svém území, nebo jeho části takzvané nízkoemisní zóny, do kterých bude zakázán vjezd vozidel nesplňujících emisní normy. Emisní kategorie aut, která do zóny budou moci vjet, si každé město stanoví samo. Zóny budou moci být zavedeny jen v místech, kde došlo k překročení některého z imisních limitů, ve zvláště chráněných územích či lázeňských městech. Podmínkou je i možnost objetí zóny po silnici stejné nebo vyšší třídy. V případě vyhlášení zhoršeného ovzduší zákon počítá s tím, že by motoristé mohli použít dálnice a další zpoplatněné silnice bez dálniční známky, popřípadě bez zaplacení mýta. Vjezd vozům nesplňujícím limity bude v nízkoemisních zónách zakázán nejdříve rok poté, co radnice dané nařízení vydá. Začátek a konec nízkoemisní zóny bude stanoven svislou dopravní značkou „jiný zákaz.“ Řidiči, kteří do zóny budou moci vjet, si budou muset pořídit emisní plaketu vydanou ministerstvem. Ta bude umístěna na pravém dolním okraji čelního skla. Řidiči s nevyhovujícím autem bude po vjezdu do zóny hrozit pokuta za porušení zákazu vjezdu. Omezení provozu se nebude vztahovat například na automobily záchranného systému, historická vozidla, či vozy hromadné dopravy. O výjimku budou moci požádat i nemocné, bezmocné či jinak postižené osoby nebo lidé, kterým by omezení provozu ohrozilo či znemožnilo podnikání. Návrh zákona má zlepšit ovzduší v místech, kde jsou imisní limity překračovány. Autoři zákona jsou poslanci zvolení za Moravskoslezský kraj, který patří mezi takto postižená místa.

Praha[editovat | editovat zdroj]

Nynější stav v Praze omezuje vjezd nákladním vozidlům s hmotností nad 3,5 a 6 tuny. U první hmotnostní kategorie je vjezd ještě časově omezen, kdy vozidla nesmí mezi 8 a 18 hodinou do území vjet. Důvodem je nutnost zajistit obsluhu právnických i fyzických subjektů. Tím dochází alespoň k částečné redukci emisí a celkově lepšímu prostředí pro obyvatele a návštěvníky.

Další česká města[editovat | editovat zdroj]

Mezi města, která uvažují o zavedení emisních zón, patří hlavně obce z Moravskoslezského kraje, kde je dlouhodobý problém se smogem. Ovzduší je tu totiž natolik znečištěné výfukovými plyny z dopravy, že bez omezení vjezdu zastaralých a špinavých aut do obytných částí města situaci zlepšit nelze.

KLADY A ZÁPORY EMISNÍCH ZÓN[editovat | editovat zdroj]

Zápory[editovat | editovat zdroj]

Hlavním mobilním zdrojem znečištění je nákladní silniční doprava. Pokud se nákladními vozidly a jejich zplodinami nikdo vážně nezabývá, k žádnému významnému zlepšení dojít nemůže. Zavedení zón bez ostatní fungující dopravní infrastruktury převede znečištění a zvýšení emisí pouze před ekologickou zónu. Komplikace s obstaráváním plakety. Možná až miliardové náklady na vybudování mýtného systému. Samozřejmě se zvýší finanční zátěž obyvatel metropole a zejména těch, co žijí v centru. Ti už dnes platí 700 korun ročně za možnost parkovat v ulicích.

Klady[editovat | editovat zdroj]

Omezení dopravy v centrech měst. Zvýšení využití MHD k cestě centrem. S tím souvisí parkování na okrajích měst. Snížení emisí v těchto nízkoemisních lokalitách. Zvýšení bezpečnosti pro chodce i pro motorová vozidla. Zlepšení pohodlí pro návštěvníky a obyvatele.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

Low emission zonesUmweltzone Deutschland