Ekologie obnovy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ekologie obnovy zabývá se navracením původní krajinně.

Ekologie obnovy se zabývá tedy tím, jak obnovit nebo i nově vytvořit přírodně hodnotné biotopy v člověkem silně pozměněných místech. Jak ubývají plochy ,,panenské přírody, snaží se vrátit nazpátek, je otázka, kam se vrátit. Revitalizace vodních toků, rekultivace, rehabilitace (krajině se vrátí hodnota), nebo ekosystémový přístup (nechat to samotnému vývoji - je to daleko levnější - nebo řízená sukcese, kam se vrátit? Do jaké fáze?

Na obecné cíle či důvody obnovy navazuje několik postupných klíčových kroků procesu obnovy :

 • Identifikace procesů, které vedly k degradaci
 • Navržení postupů vedoucích k zastavení degradace
 • Stanovení realistických cílů projektu obnovy

Za hlavní témata ekologické obnovy v ČR můžeme považovat následující:

 • Obnova těžbou narušených míst a jiných industriálních stanovišť
 • Obnova říčních ekosystémů
 • Obnova degradovaných lučních porostů
 • Obnova přirozenější skladby lesů.
 • Obnova/revitalizace rašelinišť. Příklad: Soumarský most - kladnými prvky obnovy je při vhodném managementu i zvýšení turistického ruchu do oblasti s obnovenými rašeliništi.
 • Obnova květnatých luk. Modrásek hořcový je v České republice kriticky ohrožený druh motýla. Jeho vzácnost je dána především závislostí na dvou dalších organismech hořci křížatém a mravenci
 • Málo intenzivní proces klučení

Obnova/revitalizace říčních systémů

 • Kamenné zídky (kamenné snosy)
 • Příklad NP Podyjí
 • Příklad PR Vlkovský písečný přesyp - likvidace dřevin
 • Sirky, buldozer, bagr pila


Fragmentace krajiny dopravou, ekologie obnovy se zabývá tím, jak fragmentaci krajiny snížit. Zoologové navrhují ekodukty (migrační nadchod, res. podchod)

Homogenizace: když jeden druh převládne a ostatní potlačí, provází úbytek biodiverzity.

[1]


Restoration ecology emerged as a separate field in ecology in the 1980s. It is the scientific study supporting the practice of ecological restoration, which is the practice of renewing and restoring degraded, damaged, or destroyed ecosystems and habitats in the environment by active human intervention and action. The term "restoration ecology" is therefore commonly used for the academic study of the process, whereas the term "ecological restoration" is commonly used for the actual project or process by restoration practitioners.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Restoration ecology na anglické Wikipedii.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_psychology Ačkoli jsou názvy často používány jako synonyma, můžeme nalézt i deklarované rozdíly, například, že přístup ekologické ekologie Jamese J. Gibsona je více filozofický a reflektující přístupy klasické psychologie.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ANTONOV, Vladimir Vasil'jevič. Ekopsychologie. 1. vyd. České Budějovice: Nová Forma, 2013. 424 s. ISBN 978-80-7453-354-9.

Další zdroje[editovat | editovat zdroj]


http://frouz.wz.cz/eobnovy1.pdf