Diskuse:Nekromasa

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Připomínky skupiny D

Délka textu neodpovídá zadání ani samotné "obsáhlosti" tématu. Text je doslovně opsán z použité literatury ze slovníku ekologických pojmů v závěru knihy, není výsledkem vlastní (kreativní) práce autora/autorky. Z toho též vyplývá forma textu (text je zlomkovitý a nesouvislý), která odpovídá slovníkovému výkladu , nikoliv však srozumitelnému vysvětlení pojmu. (Navíc by bylo vhodné zmínit, že se jedná text převzatý)

doporučení

  • text zcela předělat
  • doplnit vhodnou definici
  • zpřesnit výklad pojmu (co je konkrétně možné za nekromasu považovat? - je nekromasou kupř. stařina na louce? rašelina? mrtvá dřevní hmota, která je pevnou součástí stromu?)
  • zmínit ekologické (kupř.: význam nekromasy v ekosystému, zastoupení nekromasy v různých ekosystémech a sukcesních stádiích, organismy na nekromasu vázané atd.) a ochranářské souvislosti (jak s nekromasou nakládat při péči o biotopy - květnaté louky vs. pralesy atd.)
  • v práci se opřít větší počet zdrojů
  • nalézt a zmínit související WWW
  • opravit drobné chyby ve stávajicím textu (odsazení "literatury")

Připomínky Skupiny B

Heslo je zpracováno velmi povrchně a to odpovídá délce textu. Bylo by vhodné využít větší počet zdrojů a text trochu rozšířit.


Připomínky Skupiny E

Heslo je to jistě zajímavé, ale nejsem si jistý, zda i po jeho dopracování bude splňovat předepsaný rozsah. Na mrtvá těla organismů je existenčně vázáno především obrovské množství hub a bezobratlých živočichů. Tohoto faktu bych se při rozšiřování a doplňování informací držel a uvedl bych několik příkladů nejdůležitějších a nejznámějších dekompozitorů. S dalším hodnocením bych počkal až po dokončení textu.